KAŁAWA pw. św. Mikołaja

ks. Adam MICHALSKI SDB (9.07.2017) - proboszcz

ks. Krzysztof TYLUTKI SDB (1.08.2021) - jur.

Liczba wiernych: 1547

Erygowana: 1510 r.

Odpust: 6 grudnia

Historia

W drugiej połowie XIII w. cystersi paradyscy ufundowali kościół dla mieszkańców Kaławy. Świątynia został złupiona i spalona podczas potopu szwedzkiego w 1655 r. Opat paradyski Kazimierz Szczyrka odbudował kościół w latach 1668-1699. Również ta druga świątynia uległa zniszczeniu na skutek pożaru w 1733 r. Natychmiast jednak została odbudowana.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KAŁAWA – pw. św. Mikołaja (8.00, 12.30)

Bud. 1733 r., pośw. 1946 r. Prezbiterium: obraz przedstawiający św. Mikołaja Bpa.

BORYSZYN – pw. Zwiastowania NMP (9.30)

Barok, drewniany, bud. 1648 r., konstrukcji zrębowej, wieża z 1630 r., wnętrze barokowo-ludowe, polichromia z XVII w.,  pośw. 25 marca 1946 r.

KĘSZYCA – pw. św. Marcina (11.00)

Bud. 1728 r., pośw. 1738 r.

NIETOPEREK – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (11.00)

Bud. 1984 r., pośw. 23 grudnia 1984 r.

SZUMIĄCA – pw. św. Józefa (8.00)

Bud. 1894 r., pośw. 1894 r.

WYSOKA– pw. św. Barbary (9.30)

Bud. 1733 r., barok, pośw. 1738 r.

Zgromadzenie zakonne

Towarzystwo św. Franciszka Salezego – salezjanie

Terytorium parafii

Boryszyn, Kaława, Kęszyca, Nietoperek, Szumiąca, Wysoka

Poprzedni proboszczowie

ks.Wiktor Kaczmarek SDB – 1946 r.

ks. Janusz Tomasik SDB – 15.08.1966 r.

ks. Wiktor Jacewicz SDB – 1970 r.

ks. Witold Konieczny SDB – 1975 r.

ks. Zdzisław Serwa SDB – 12.06.1984 r.

ks. Bogusław Dyś SDB – 11.07.1998 r.

ks. Dariusz Błażek SDB – 1.07.2007 r.

Powołania w parafii

ks. Jerzy Żelawski, ks. Józef Dubiniec SDB

Wizytacje kanoniczne

1954 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1968 r. (bp Ignacy Jeż), 1976 r. (bp Paweł Socha), 1983 r. (bp Wilhelm Pluta), 1999 r. (bp Edward Dajczak), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2001 r. (bp Edward Dajczak), 2006 r. (bp Adam Dyczkowski), 2012 r. (bp Tadeusz Lityński), 2019 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content