KAMIEŃ WIELKI pw. św. Antoniego

ks. lic. mgr Ireneusz BAGIŃSKI (1.08.2020) - proboszcz

Liczba wiernych: 1600

Erygowana: 6 stycznia 1959 r.

Odpust: 15 czerwca

Historia

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1295 r. W Chwarszczanach przebiegała granica Brandenburgii i komturii Templariuszy. W 1337 r. w Kamieniu Wielkim istniały trzy oddziały rycerskie. W czasie wojny trzydziestoletniej miejscowość została zniszczona. Od 1333 r. kościół przynależał do parafii Mościce, a w XVI w. przejęli go luteranie. Obecna parafia powstała w 1959 r. z podziału parafii w Witnicy, dla której była filią. Dopiero jednak od 6 czerwca 1970 r. została uznana przez władze państwowe.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KAMIEŃ WIELKI – pw. św. Antoniego (8.00, 12.00)

Bud. XIV/XV w., styl gotycki, przebud. w poł. XIX w., wieża bud. w 1862‑63, przebud. w 1934 r. w stylu neogotyckim, pośw. w 1946r.

KAMIEŃ MAŁY – pw. MB Różańcowej (10.00)

Bud. XX w., neogotyk, pośw. 5 października 1947 r.

MOŚCICE – pw. św. Wojciecha (9.15)

Bud. 1735 r., romański, wieża z 1737 r., pośw. 7 kwietnia 1946 r.

KAMIEŃ WIELKI – kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w DPS

Pośw. 19 listopada 1994 r.

Terytorium parafii

Kamień Wielki, Kamień Mały, Krześniczka, Mościce

Poprzedni proboszczowie

ks. Eugeniusz Mackowicz – 1959 r.

ks. Piotr Skraba – 16.02.1962 r.

ks. Henryk Patyna – 19.09.1975 r.

ks. Tadeusz Zgórski – 2.08.2010 r.

ks. Andrzej Blinkiewicz – 1.08.2016 r.

Powołania w parafii

s. Margarita Rzepecka CSE, s. Teresa Hładka SFB

Wizytacje kanoniczne

1960 r. (bp Ignacy Jeż), 1968 r. (bp Jerzy Stroba), 1976 r. (bp Wilhlem Pluta), 1983 r. (bp Paweł Socha), 1989 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Adam Dyczkowski), 1998 r. (bp Adam Dyczkowski), 2004 r. (bp Edward Dajczak), 2009 r. (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content