KARGOWA pw. św. Wojciecha

ks. kan. mgr Marek PIETKIEWICZ (1.08.2011) - proboszcz

ks. mgr Artur GRZEŚKO (25.08.2021) - wikariusz

o. Wojciech RUSZNIAK OMI (1.07.2010) – kapelan sióstr w Wielkiej Wsi

Liczba wiernych: 4640

Erygowana: 27 marca 1923 r.

Odpust: 23 kwietnia

Historia

Obecna parafia w Kargowej do czasu zakończenia I wojny światowej terytorialnie i administracyjnie należała do parafii w Kopanicy. W 1902 r. ks. Czarnecki buduje dla miejscowych katolików kaplicę w Kargowej. Po ustaleniu granic między odrodzoną Polską a Rzeszą Niemiecką, Kargowa przypadła Niemcom. Jurysdykcyjnie należała do Prałatury Pilskiej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KARGOWA – pw. św. Wojciecha (7.30, 18.00)

Kaplica 1902 r., budowa kościoła 1921-23 r. konsekr. 25 kwietnia 1932 r.

KARGOWA – pw. św. Maksymiliana M. Kolbe (9.00, 12.30)

Poprotestancka świątynia, która przez 28 lat była magazynem zbożowym, pośw. 12 sierpnia 1979 r. przez bpa Wilhelma Plutę.

KARSZYN – pw. św. Jadwigi (11.30)

Barok bud. XVIII wiek na miejscu drewnianego kościoła z XVI wieku. Zbudowana przez dominikanów, pośw. 1792 r.

OBRA DOLNA – kaplica pw. NMP Królowej Polski (10.15)

Zaadoptowana remiza strażacka, pośw. 15 sierpnia 1989 r. przez ks. Jana Zdziarskiego.

WIELKA WIEŚ – kaplica w DPS

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Wielka Wieś 47, 64-225 Kopanica, tel. 68-384-05-70

Terytorium parafii

Chwalim, Jaromierz Nowy, Jaromierz Stary, Kargowa, Karszyn, Liny, Obra Dolna, Siadcza, Susłów, Wielka Wieś

Poprzedni proboszczowie

ks. Maksymilian Wdowaczyk – 1921 r

ks. Jan Scherer – 1.05. 1941 r.

ks. Jan Walter – 1.02. 1946 r.

ks. Jan Meger – 13.02. 1948 r.

ks. Piotr Olender – 1967 r.

ks. Jan Zdziarski – 19.09.1975 r.

ks. Jan Szulc – 1.08.2004 r.

Powołania w parafii

ks. Marek Kidoń, ks. Piotr Kubiak, ks. Dariusz Karpezo, ks. Łukasz Przybyła, o. Cezary Pietras OFMCap., s. Maria Curzydło

Wizytacje kanoniczne

1960 r (bp Wilhelm Pluta), 1969 r. (bp Jerzy Stroba), 1976 r. (bp Paweł Socha), 1983 r. (bp Wilhelm Pluta), 1989 r. (bp Józef Michalik), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2001 r. (bp Edward Dajczak), 2007 r. (bp Paweł Socha), 2013 r. (bp Tadeusz Lityński), 2020 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content