KLENICA pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

ks. mgr Stanisław GBIORCZYK (5.09.2017) - proboszcz

Liczba wiernych: 1800

Erygowana: 1782 r.

Odpust: 31 maja

Historia

Pierwsza wzmianka o Klenicy pochodzi z 1424 r. Początkowo Klenica należała do diec. poznańskiej. Z Klenicą związana jest figura MB Klenickiej z końca XIV w. Figura ta dla uratowania przed Szwedami w 1655 r. została przeniesiona do Otynia i tam pozostała po dzień dzisiejszy. Pierwszy kościół w Klenicy (drewniany) został wybudowany w XV w., rozebrano go w 1830 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KLENICA – pw. Nawiedzenia NMP (8.00, 12.00)

Bazylikowy, bud. XVII w., przebud. 1793 r., pośw. 1793 r. Prezbiterium: w ołtarzu obraz malowany na płótnie przedstawiający Nawiedzenie NMP, poch. z XVIII w.

DĄBRÓWKA – kaplica pw. św. Jadwigi (10.30)

Bud. 1930 r., stanowi część używanego do dziś budynku mieszkalnego, pośw. 1930 r.

KLENICA – kaplica ss. marianek, ul. Chrobrego 69

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ul. B. Chrobrego 69, 66-133 Klenica, tel. 68-352-35-25

Terytorium parafii

Dąbrówka, Klenica, Swarzenice

Poprzedni proboszczowie

ks. Zygmunt Gendzieński – 1945 r.

ks. Jan Wysocki – 1946 r.

ks. Edward Zahorenko – 1959 r.

ks. Waldemar Majewski – 1978 r.

ks. Eugeniusz Jankiewicz – 1982 r.

ks. Dionizy Łyduch – 1.08.1987 r.

ks. Grzegorz Kniaź – 1.10.2007 r.

ks. Adam Pawłowski – 1.08.2017 r.

Powołania w parafii

ks. Bronisław Wąsik, ks. Jerzy Frąckowiak, ks. Janusz Brembor, ks. Janusz Woźniak, o. Jan Guzikowski SI, s. Janina Wydra SMI

Wizytacje kanoniczne

1962 r. (bp Jerzy Stroba), 1969 r. (bp Jerzy Stroba), 1976 r. (bp Paweł Socha), 1982 r. (bp Wilhelm Pluta), 1989 r. (bp Józef Michalik), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2001 r. (bp Edward Dajczak), 2007 r. (bp Paweł Socha), 2013 r. (bp Tadeusz Lityński), 2020 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content