KŁOBUCZYN pw. św. Jadwigi Śląskiej

  • ks. kan. Lech ŚWIDZINIEWSKI (25.08.1993)
    (rezyduje w Gaworzycach, adres zob. parafia Gaworzyce)

 

  • e-mail: klobuczyn@diecezjazg.pl

 

Kościoły (Msze św. w niedzielę):

  • KŁOBUCZYN – pw. św. Jadwigi (11.00)