poniedziałek , 10 czerwca 2024

KŁOBUCZYN pw. św. Jadwigi Śląskiej

ks. kan. Lech ŚWIDZINIEWSKI (25.08.1993) - proboszcz

ks. mgr Łukasz NIEDZIELSKI (25.08.2021) - wikariusz

(rezydują w Gaworzycach, adres zob. parafia Gaworzyce)

Liczba wiernych: 657

Erygowana: 1342 r.

Odpust: 16 października

Historia

Zob. parafia w Gaworzycach.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KŁOBUCZYN – pw. św. Jadwigi (11.00)

Po raz pierwszy wzmiankowany w 1342 r. Do dzisiejszych czasów dotrwała budowla z XVI w. W latach 1695-1696 został przebudowany i nakryty sklepieniami z inicjatywy opata Adalberta z zakonu augustianów z Żagania. Wtedy starą drewnianą wieżę zastąpiono nową, kamienną, wybudowaną w zachodniej części kościoła. Umieszczono w niej kartusz z herbem opata Adalberta, na którym widnieje data 1695. Po spaleniu wieży w 1819 r. wybudowano proste spiczaste zakończenie. Cały kościół kamienno-ceglany jest budowlą jednonawową, posiadająca od południa jedną kaplicę, od północy zakrystię oraz przedsionek wejściowy, od zachodu wieżę, a od wschodu prezbiterium zakończone półkoliście. W kościele znajdują się sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Wyposażenie pochodzi z XIX i XX wieku. W latach W latach 2005-2007 założono nowe witraże. Poważniejsze prace remontowe (dach, wieża, elewacja, prezbiterium) przeprowadzano w latach 2009-17.

Terytorium parafii

Kłobuczyn, Korytowo

Poprzedni proboszczowie

Zob. parafia w Gaworzycach.

Wizytacje kanoniczne

1984 r., 1991 r. (bp Paweł Socha), 1997 r. (bp Paweł Socha), 2002 r. (bp Paweł Socha), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Stefan Regmunt), 2020 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content