KŁODA pw. św. Bartłomieja Apostoła

ks. Ryszard DUDEK (1.08.2020) - proboszcz
(rezyduje w Kurowie Wielkim, adres zob. parafia Kurów Wielki)

 

  • e-mail: kloda@diecezjazg.pl

 

Kościoły (Msze św. w niedzielę):

  • KŁODA – pw. św. Bartłomieja (10.30)
  • ŻUKOWICE – pw. św. Jadwigi (7.30)