KŁODA pw. św. Bartłomieja Apostoła

ks. Ryszard DUDEK (1.08.2020) - proboszcz

(rezyduje w Kurowie Wielkim, adres zob. parafia Kurów Wielki)

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KŁODA – pw. św. Bartłomieja (10.30)

ŻUKOWICE – pw. św. Jadwigi (7.30)