KOŁCZYN pw. św. Stanisława Kostki

ks. mgr Andrzej JĘDRZEJOWSKI (1.08.2017) - proboszcz

Liczba wiernych: 1395

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 18 września

Historia

Parafia powstała wskutek podziału parafii św. Henryka w Sulęcinie. Początek działalności duszpasterskiej datuje się na dzień 25 kwietnia 1946 r., kiedy to teren ten został zamieszkany przez Polaków, wiernych przybyłych z parafii Wołków wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Henrykiem Szymusikiem. Doniosłym wydarzeniem parafialnym było nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej, zarówno w 1983, jak i w 1991 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KOŁCZYN – pw. św. Stanisława Kostki (10.00, 10.15 - od grudnia do 23 marca)

Konstrukcja szachulcowa, bud. 1776 r., przebud. w latach 1974-75, pośw. 4 listopada 1945 r. Prezbiterium: krzyż i Obraz MB Łaskawej.

KRZEMÓW – pw. MB Nieustającej Pomocy (18.00 - sobota, na zmianę z Łukominem; 16.00 - od grudnia do 23 marca)

Bud. 1885 r., pośw. 27 kwietnia 1947 r.

ŁUKOMIN – pw. św. Anny (zob. wyżej)

Pierwszą świątynię wzniesiono w 1776 r., nową na jej miejscu w 1900 r., pośw. 1 września 1946 r.

MASZKÓW – pw. św. Marii Magdaleny (13.00)

Bud. 1902 r., pośw. 28 lipca 1964 r.

RUDNA – pw. św. Mikołaja (17.00 - w co drugą sobotę)

Obecna świątynia pochodzi z 1708 r., konstrukcja szachulcowa, salowy, wieża dobudowana w 1890 r., ołtarz z 1600, chrzcielnica z XVIIIw., pośw. 1 listopada 1946 r.

RUDNICA – pw. Świętej Rodziny (11.30)

Bud. XVIII w., pośw. 1946 r.

STUDZIONKA – pw. Wniebowzięcia NMP (8.30, 9.00 - od grudnia do 23 marca)

Bud. 1800 r., konstrukcja szachulcowa, salowy, dzwon z 1793 r., pośw. 4 listopada 1945 r.

Terytorium parafii

Brzozowa, Brzozówka, Dębokierz, Jeziorki, Kiełpin, Kołczyn, Krzemów, Łąków, Łukomin, Maszków, Rudna, Rudnica, Studzionka, Wałdowice

Poprzedni proboszczowie

ks. Henryk Szymusik – 29.04.1946 r.

ks. Jacek Bela – 13.03.1957 r.

ks. Tadeusz Kiełczewski – 18.10.1960 r.

ks. Waldemar Majewski – 4.09.1968 r.

ks. Franciszek Matuła – 10.07.1978 r.

ks. Lech Świdziniewski – 30.07.1986 r.

ks. Dariusz Glama – 25.08.1993 r.

ks. Andrzej Nowak – 20.08.1996 r.

ks. Józef Rusin – 22.08.2001 r.

ks. Adam Pawłowski – 23.09.2007 r.

Wizytacje kanoniczne

1956 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1962 r. (bp Wilhelm Pluta), 1969 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Wilhelm Pluta), 1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Józef Michalik), 1996 r. (bp Paweł Socha), 2002 r. (bp Edward Dajczak), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content