KOMORÓW pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ks. lic. mgr Krzysztof LEBIECKI (1.08.2016) - proboszcz

Liczba wiernych: 1900

Erygowana: 1 grudnia 1990 r.

Odpust: 14 września

Historia

Parafia została wydzielona z parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie. Przed jej utworzeniem przygotowano świątynie w Komorowie i w Wałowicach. 3 sierpnia 1990 r. został ustanowiono wikariat samodzielny w Komorowie, a 1 grudnia 1990 r. przekształcono go w parafię. Proboszcz zamieszkał najpierw w wynajętym mieszkaniu, a później w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej. W latach 1992-2002 na terenie parafii znajdowała się siedziba parafii Ordynariatu Polowego. Po likwidacji jednostki wojskowej parafia ta została zniesiona, a pozostałą po niej świątynię przekazano Stowarzyszeniu Wspólnota św. Tymoteusza – stała się ona wówczas kościołem rektoralnym. Po podjęciu decyzji o przeniesieniu siedziby Stowarzyszenia do archidiecezji łódzkiej w 2020 r. utraciła ten status. Opiekę duszpasterską nad osadzonymi w areszcie znajdującym się na terenie parafii sprawował początkowo proboszcz z Komorowa, później kapłani ze Wspólnoty św. Tymoteusza, obecnie zaś duchowni z parafii pw. MB Fatimskiej w Gubinie.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KOMORÓW – pw. Podw. Krzyża Świętego (9.00, 12.00)

Współczesny, bud. 1988 r., pośw. 14 sierpnia 1989 r.

WAŁOWICE – pw. MB Rokitniańskiej (10.30)

Świetlica wiejska zaadoptowana i  pośw. w 1989 r., konsekr. 1992 r.

GUBIN - pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji

Dawny kościół wojskowy, później kościół rektoralny, obecnie wstrzymane odprawianie liturgii.

Terytorium parafii

Dzrzeńsk Mały, Drzeńsk Wielki, Dzikowo, Gubin (ul. Bajkowa, ul. Barlickiego, ul. Brzozowa, ul. Ceglana – fragment, ul. Dubois, ul. Hoża, ul. Jasna, ul. Kasprzaka, ul. Krasickiego, ul. Kresowa – fragment, ul. Daszyńskiego, ul. Okrzei, ul. Osiedlowa, ul. Poziomkowa, ul. Przemysłowa – fragment ul. Sezamkowa, ul. Waryńskiego, ul. Żołnierska), Kolonia Wałowice, Komorów (ul. Ceglana – fragment, ul. Dolna – fragment, ul. Młyńska, ul. Wiązowa,), Wałowice

Poprzedni proboszczowie

ks. Andrzej Roszak – 1.12.1990 r.

ks. Andrzej Piela – 20.08.1998 r.

ks. Ryszard Kolano – 1.08.2014 r.

Wizytacje kanoniczne

1994 r. (bp Edward Dajczak), 1999 r. (bp Adam Dyczkowski), 2005 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Paweł Socha), 2018 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content