poniedziałek , 27 września 2021

KOMORÓW pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ks. lic. mgr Krzysztof LEBIECKI (1.08.2016) - proboszcz

Liczba wiernych: 1900

Erygowana: 1 grudnia 1990 r.

Odpust: 14 września

Historia

Parafia została wydzielona z parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie. Przed jej utworzeniem przygotowano świątynie w Komorowie i w Wałowicach. 3 sierpnia 1990 r. został ustanowiono wikariat samodzielny w Komorowie, a 1 grudnia 1990 r. przekształcono go w parafię. Proboszcz zamieszkał najpierw w wynajętym mieszkaniu, a później w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej. W latach 1992-2002 na terenie parafii znajdowała się siedziba parafii Ordynariatu Polowego. Po likwidacji jednostki wojskowej parafia ta została zniesiona, a pozostałą po niej świątynię przekazano Stowarzyszeniu Wspólnota św. Tymoteusza – stała się ona wówczas kościołem rektoralnym. Po podjęciu decyzji o przeniesieniu siedziby Stowarzyszenia do archidiecezji łódzkiej w 2020 r. utraciła ten status. Opiekę duszpasterską nad osadzonymi w areszcie znajdującym się na terenie parafii sprawował początkowo proboszcz z Komorowa, później kapłani ze Wspólnoty św. Tymoteusza, obecnie zaś duchowni z parafii pw. MB Fatimskiej w Gubinie.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KOMORÓW – pw. Podw. Krzyża Świętego (9.00, 12.00)

Współczesny, bud. 1988 r., pośw. 14 sierpnia 1989 r.

WAŁOWICE – pw. MB Rokitniańskiej (10.30)

Świetlica wiejska zaadoptowana i  pośw. w 1989 r., konsekr. 1992 r.

GUBIN - pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji

Dawny kościół wojskowy, później kościół rektoralny, obecnie wstrzymane odprawianie liturgii.

Terytorium parafii

Dzrzeńsk Mały, Drzeńsk Wielki, Dzikowo, Gubin (ul. Bajkowa, ul. Barlickiego, ul. Brzozowa, ul. Ceglana – fragment, ul. Dubois, ul. Hoża, ul. Jasna, ul. Kasprzaka, ul. Krasickiego, ul. Kresowa – fragment, ul. Daszyńskiego, ul. Okrzei, ul. Osiedlowa, ul. Poziomkowa, ul. Przemysłowa – fragment ul. Sezamkowa, ul. Waryńskiego, ul. Żołnierska), Kolonia Wałowice, Komorów (ul. Ceglana – fragment, ul. Dolna – fragment, ul. Młyńska, ul. Wiązowa,), Wałowice

Poprzedni proboszczowie

ks. Andrzej Roszak – 1.12.1990 r.

ks. Andrzej Piela – 20.08.1998 r.

ks. Ryszard Kolano – 1.08.2014 r.

Wizytacje kanoniczne

1994 r. (bp Edward Dajczak), 1999 r. (bp Adam Dyczkowski), 2005 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Paweł Socha), 2018 r. (bp Paweł Socha)