KONRADOWO pw. św. Jakuba Apostoła

ks. kan. Sławomir KUKLA (1.08.2016) - proboszcz

Liczba wiernych: 2230

Erygowana: 1373 r.

Odpust: 25 lipca i I niedziela września

Historia

W 1307 r. Konradowo zostało darowane przez Księcia Henryka III z Głogowa na rzecz nowo utworzonego klasztoru klarysek w Głogowie. Wzmianka o parafii pochodzi z 1373 r., a o budowie kościoła pw. św. Jakuba Apostoła Starszego z 1376 r. Z chwilą erygowania parafii wprowadzono system prawa i obowiązku patronatu kościelnego. Od tego czasu aż do XIX w. archidiakon głogowski sprawował przewidziane prawem wizytacje kościelne w imieniu biskupa wrocławskiego. Po sekularyzacji Zakonu Klarysek w 1812 r. parafię włączono do biskupstwa poznańskiego. Po I wojnie światowej, od 1920 r. parafia należała do Prałatury Pilskiej, a od 1945 r. do Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1972 r. należy do diecezji gorzowskiej (dzisiaj zielonogórsko – gorzowskiej). Dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Bolesława Dratwy, 11 listopada 1979 r. dokonano intronizacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Rzęsnej Polskiej.

W latach 1950-1970 Ordynariat Gorzowski, chcąc uchronić dom parafialny przy kościele w Starych Drzewcach przed zajęciem go przez ówczesne władze państwowe, usiłował tam stworzyć samodzielny wikariat, z przeznaczeniem na dom księży emerytów, mianując, obok proboszcza w Konradowie, wikariusza substytuta z uprawnieniami proboszcza w Starych Drzewcach, lub zamiennie. Obecnie Stare Drzewce są filią parafii Konradowo, a w domu parafialnym, który był używany na rekolekcje i wypoczynek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Konradowie.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KONRADOWO – pw. św. Jakuba Ap. (8.00, 11.00)

Bud. z drewna w 1376 r. W drugiej połowie XVI w. murowany z kamienia i cegły w stylu barokowym. W XVIII w. przebudowany i poszerzony. W XVII w. istniała kaplica św. Anny, rozbudowana w XVIII w. Kościół jest kryty dachówką. Prezbiterium: obraz Matki Bożej Pocieszenia - łaskami słynący. Instalowany 11 listopada 1979 r., pochodzący z Rzęsnej Polskiej z archidiecezji lwowskiej.

STARE DRZEWCE – pw. bł. Szymona z Lipnicy (17.30 – sobota, 9.30)

Konstrukcji szachulcowej, bud. w XV w., przebudowany w 1756 r., pośw. 1 września 1946 r.

Terytorium parafii

Kandlewo, Konradowo, Małe Drzewce, Nowe Drzewce, Stare Drzewce

Poprzedni proboszczowie

ks. Stanisław Wojnowski SDS – 20.07.1945 r.

ks. Konstanty Włodyka – 15.01.1947 r.

ks. Józef Woźny – 15.07.1947 r.

ks. Jan Mleczko TS – 13.02.1957 r.

ks. Piotr Zagniański – 18.03.1957 r.

ks. Ludwik Mucha – 15.07.1957 r.

ks. Czesław Wrzosek – 16.10.1959 r.

ks. Józef Cisowski – 8.03.1962 r.

ks. Jan Pawlik – 3.07.1962 r.

ks. Franciszek Jędrzkiewicz – 01.1970 r.

ks. Bolesław Dratwa – 1.07.1976 r.

ks. Stanisław Jaworecki – 22.08.1986 r.

ks. Jan Poźniak – 29.12.1989 r.

ks. Ryszard Dudek – 1.07.2005 r.

Powołania w parafii

Jarosław Karaś OFM, o. Władysław Mężyk OFM, ks. Krzysztof Florczyk, ks. Stanisław Gbiorczyk, s. Justyna Wtykło Służ. BDNP

Wizytacje kanoniczne

1949 r., 1953 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1965 r. (bp Ignacy Jeż), 1974 r. (bp Paweł Socha), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Adam Dyczkowski), 2005 r. (bp Edward Dajczak), 2010 r. (bp Paweł Socha), 2016 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content