KOSIECZYN pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

ks. dr Andrzej DRUTEL (1.08.2019) - proboszcz

ks. Bernard PÓŁTORAK (20.09.2022) - emeryt

Liczba wiernych: 1400

Erygowana: 1406 r.

Odpust: 28 października

Historia

Parafia Kosieczyn od początku swego istnienia była katolicką. Po jej utworzeniu, w 1388 r. przystąpiono do budowy drewnianego kościoła. W 1945 r., z powodu braku księży na tych terenach, a jednocześnie większej  liczby wiernych w Zbąszynku, siedzibę parafii przeniesiono do Zbąszynka. Dopiero 28 czerwca 1957 r., na prośbę wiernych, dokonano podziału parafii w Kosieczynie, tworząc jednocześnie parafię w Zbąszynku.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KOSIECZYN – pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (9.30, 12.30)

Bud. w latach 1388-1406 r. z drewna sosnowego, ukończono prezbiterium i nawę. Kons. lub pośw. w 1408 r. przez bp. Wojciecha Jastrzębca z Poznania. Potwierdza to pismo wystawione w 1408 r. na dworze biskupim w podpoznańskim Wilczynie, pod którym jednak nie przywieszono pieczęci biskupiej. Ale oblatowano go, czyli potwierdzono  w 1420 r. przez żyjących wówczas świadków owego wydarzenia. W 1417 r. dostawiono wieżę. W 1431 r. przebudowano lub dokończono budowę dachu. Jednonawowy, zdobiony gotyckimi ornamentami, z prostokątnym prezbiterium, w 1958 r. wzmocniony stalowymi podporami. Prezbiterium: obraz Matki Bożej Królowej Świata z XVI w.

KRĘCKO – pw. Przemienienia Pańskiego (11.00)

Neogotyk, bud. 1922-1926 r, pośw. 25 grudnia 1945 r.

NOWA WIEŚ – kaplica pw. MB Częstochowskiej (8.00)

Usytuowana w pałacu, pośw. w 1957 r.

KOSIECZYN – kaplica pw. św. M. M. Kolbe w Domu Katolickim

KOSIECZYN – kaplica cmentarna pw. Wszystkich Świętych

Terytorium parafii

Kosieczyn, Kręcko, Nowa Wieś, Kręcka Winnica, Stradzewo

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Wysocki – 10.10.1945 r.

ks. Franciszek Wyszatycki – 30.11.1946 r.

ks. Jan Pipusz – 21.11.1951 r.

ks. Edmund Malich – 1.12.1956 r.

ks. Stanisław Kamiński – 12.12.1957 r.

ks. Bronisław Guzowski – 3.12.1959 r.

ks. Antoni Sroka – 1.07.1974 r.

ks. Zdzisław Przybysz – 18.08.2003 r.

Powołania w parafii

ks. Bernard Półtorak, ks. Andrzej Palewski, ks. Paweł Prüfer, ks. Arkadiusz Rzetecki, ks. Zbigniew Kardasz, ks. Szymon Kluj, ks. Wojciech Łokieć SJ

Wizytacje kanoniczne

1960 r. (bp Wilhelm Pluta), 1967 r. (bp Jerzy Stroba), 1975 r. (bp Wilhelm Pluta), 1980 r. (bp Paweł Socha), 1988 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2014 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content