KOSTRZYN NAD ODRĄ pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

ks. prałat kan. dr Wojciech SKÓRA (12.01.1993) - proboszcz

ks. mgr Tomasz BACZYŃSKI (25.08.2020) - wikariusz

ks. mgr Dominik ORLICKI (25.08.2022) - wikariusz

ks. mgr Krzysztof JAWORSKI (25.08.2017) – rezydent, adiunkt w Instytucie Nauk Teologicznych US

Liczba wiernych: 9300

Erygowana: 16 czerwca 1946 r.

Odpust: Święto NMP Matki Kościoła

Historia

Parafia powstała prawdopodobnie w XII w. Budowę pierwszego kościoła w Kostrzynie pw. NMP rozpoczęto w połowie XIII w. Pierwsza wiadomość pochodzi z 1396 r. Patronat nad parafią od 1262 r. mieli templariusze, od 1328 r. margrabiowie brandenburscy, od 1397 r. rodzina Wedel. W 1402 – 1454 r. przeszła w posiadanie Krzyżaków, a później znów margrabiów. Proboszcz W. Kielmann w 1536 r. przeszedł na protestantyzm i został z ramienia margrabiego Kostrzyna superintendentem wizytującym kościoły katolickie bez zgody biskupa lubuskiego. W 1538 – kościół katolicki na Starym Mieście przemianowano na protestancki. Do 1945 r. kościół mariacki był zborem luterańskim, zniszczony w 1945 r. Ruiny przejęte przez parafię katolicką w 2000 r. W 1858 r. Misja z Neuzelle tworzy w Kostrzynie ośrodek życia katolickiego. Zbudowano  kościół pw. św. Mainulfa w 1861 r., a parafię erygowano w 1868 r. Również i ten kościół został zniszczony w 1945 r. W miejscowym garnizonie wojskowym w XIX w. służyło wielu Polaków, stąd zachodziła potrzeba obsadzenia parafii księżmi znającymi język polski. Pierwszym z nich był ks. A. Januszkiewicz. Przez pewien czas mieszkał w Kostrzynie ks. Kazimierz Rolewski, późniejszy rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po II wojnie światowej przybyli do Kostrzyna Polacy ze terenów wschodnich i różnych terenów Polski centralnej. Życie religijne skupiło się przy jednej ocalałej małej kaplicy poprotestanckiej. Kaplica została poświęcona pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a parafia pozostała pw. św. Mainulfa. Od początku trwały starania o pozwolenie na budowę nowej świątyni, lecz władze państwowe ustawicznie odmawiały. Dopiero w latach 1974-78 r. wybudowano nowy kościół. Był to pierwszy kościół w diecezji wybudowany od podstaw. Budowano systemem gospodarczym przy zaangażowaniu parafian. Budowniczym był ks. Franciszek Skałba – miejscowy proboszcz. 19 listopada 1983 r. bp Wilhelm Pluta dokonał konsekracji kościoła i nadał parafii nowe wezwanie NMP Matki Kościoła. Dekretem bpa Józefa Michalika w roku 1991 r. z parafii została wydzielona nowa parafia pw. MB Rokitniańskiej. Od 1999 r. w parafii pracują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej – posługują w kościele i w katechizacji. od roku 2001 r. w kościele wykonano liczne prace remontowe, zainstalowano nowe organy oraz wybudowano plebanię. Wyremontowano także nieczynną kaplicę, z której przed wybudowaniem kościoła parafialnego korzystali wierni. W latach 2004-2006 przeprowadzono remont starej plebanii i otwarto świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i centrum spotkań modlitewnych.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KOSTRZYN NAD ODRĄ – pw. NMP Matki Kościoła (7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 - od IX do VI w II niedziele miesiąca, 18.00, w VII i VIII także o 20.00)

Bud. 1974-1978, współczesny, konsekr. 19 listopada 1983 r. przez bp. Wilhelma Plutę. Prezbiterium: zawieszona nad ołtarzem 3 m. rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, wyk. z dębu w 1983 r. (projekt: prof. Stanisław Jakubczyk z Krakowa).

DĄBROSZYN– pw. św. Józefa (8.00, 11.00)

Neogotyk, bud. 1825-1827 r., pośw. 15 września 1946 r.

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej – pasterki

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 66-470 Kostrzyn n. Odrą, tel. 95-752-05-02

Terytorium parafii

Chyżyna, Dąbroszyn, Kostrzyn nad Odrą (ul. 3-go Maja, ul. Czarneckiego, ul. Dębowa, ul. Gorzowska, ul. Graniczna, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kościuszki, ul. Kutrzeby, ul. Łódzka, ul. Mickiewicza, ul. Mieszka I, ul. Niepodległości, Os. nad Wartą, Os. Słowiańskie, Os. Warniki, Osiedle B, Osiedle C, ul. Osiedlowa, Plac Grunwaldzki, ul. Pogodna, ul. Południowa, ul. Radości, ul. Saperska, ul. Sienkiewicza, ul. Sikorskiego, ul. Skałby, ul. Świerkowa, ul. Targowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Zaułek Wodny, ul. Żeglarska), Żabczyn

Poprzedni proboszczowie

ks. Władysław Piękoś – 1946 r.

ks. Stanisław Bilski – 25.11.1948 r.

ks. Roman Piątkowski – 9.07.1949 r.

ks. Stefan Reguła – 6.09.1950 r.

ks. Franciszek Skałba – 1.07.1959 r.

Powołania w parafii

ks. Witold Jaskólski, ks. Marek Orpel, ks. Jan Płócienniczak, ks. Jerzy Filipkowski, ks. Zdzisław Przybysz, ks. Andrzej Brenk, ks. Andrzej Materyński, ks. Grzegorz Kołodziejczyk, ks. Paweł Grzesiak, ks. Mateusz Szerwiński, o. Krzysztof Trociński OMI, o. Łukasz Kopaniak SAC, br. Zbigniew Godlewski CFCI, s. Bogumiła Somerska CMN, s. Julia Suchecka CMN, s. Iwona Kaczmarczyk USJK, s. Adamina Kosior MChR, s. Anna Kowalewska ZSJM

Wizytacje kanoniczne

1954 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1960 r. (bp Jerzy Stroba), 1969 r. (bp Jerzy Stroba), 1976 r. (bp Wilhlem Pluta), 1983 r. (bp Paweł Socha), 1989 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Adam Dyczkowski), 1998 r. (bp Adam Dyczkowski), 2004 r. (bp Edward Dajczak), 2009 r. (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content