poniedziałek , 5 czerwca 2023

KOŹLA pw. św. Jadwigi Śląskiej

ks. kan. lic. mgr Andrzej HŁADKI (1.08.2018) - proboszcz

Liczba wiernych: 2200

Erygowana: 1956 r.

Odpust: 16 października

Historia

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1378 r. Do 1540 r. istniejący tu drewniany kościół służył katolikom. W czasie Reformacji przeszedł w ręce luteran. Oddany 29 marca 1668 r. Kościół podlegał wielokrotnej renowacji, głównie w 1570, 1694 i 1831 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KOŹLA – pw. św. Jadwigi Śląskiej (11.45)

Neogotyk, bud. XVI w. Prezbiterium: ołtarz główny ufundowany w 1907 r. przez proboszcza Henschke. W ołtarzu figury św. Jadwigi oraz Serca Jezusa i Serca Maryi. Stary barokowy ołtarz główny, który uszedł pożarowi znajduje się w niszy pomiędzy figurami św. Jana Nepomucena i św. Agnieszki.

BOGACZÓW – pw. św. Wawrzyńca (10.00)

Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele poch. z 1323 r. Dzisiejsza gotycka świątynia bud. w XVI w. W latach 1540-1668 kościół służył wiernym wyznania luterańskiego. W kościele znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych z drugiej połowy XVII w., który pochodzi z Koropca koło Stanisławowa.

GRABOWIEC – kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (8.00 - obsługuje parafia pw. św. Marcina w Świdnicy)

Pomieszczenie dzierżawione od Rady Sołeckiej.

LETNICA – pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (13.15)

Zbud. prawd. w latach 1572-1579 na miejscu drewnianej świątyni, która istniała od 1376 r. Kilkakrotnie przebudowywany, ale zachował pierwotne cechy gotyckie. Pośw w 1946 r.

LIPNO – pw. MB Częstochowskiej (17.45 - sobota)

W latach 1841-42 powstał jako zbór protestancki. Ryglowy, na planie prostokąta. Od zachodu dobudowano kwadratową wieżę z czterospadowym daszkiem. Poświęcony 30 stycznia 1946 r.

WYSOKA – pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (8.30)

Neogotyk. Zbud. w XVIII w. z kamienia, cegły i rudy darniowej. Pod koniec XIX w. całość przebudowano i dostawiono na planie kwadratu ceglaną wieżę z zegarem. Zachowała się kamienna chrzcielnica z 1611 r. Ośmioboczna chrzcielnica została wykonana z piaskowca i ozdobiona płaskorzeźbami przedstawiającymi krucyfiks, sceny z życia Chrystusa, św. Jana Chrzciciela i Arkę Noego. Poświęcony 14 września 1956 r. Po wojnie należał do par. w Bobrowicach, od pocz. lat 70-tych do Koźli.

Terytorium parafii

Bogaczów, Grabowiec, Koźla, Krzewiny, Letnica, Lipno, Pajęczno, Sterków, Wysoka

Poprzedni proboszczowie

ks. Władysław Terlikowski

ks. Ignacy Śliwa – 2.10.11956 r.

ks. Józef Urzędniczek – 10.1966 r.

ks. Ryszard Bogusz – 06.1971 r.

ks. Ryszard Liszkiewicz – 9.11.1978 r.

ks. Tadeusz Zgórski – 25.08.1989 r.

ks. Edward Urbański – 10.08.1993 r.

ks. Grzegorz Sopniewski- 24.10.1997 r.

ks. Ryszard Rudkiewicz – 1.10.2002 r.

ks. Andrzej Palewski – 1.08.2005 r.

Powołania w parafii

o. Roman Nisiewicz OMI , o. Andrzej Maćków OMI

Wizytacje kanoniczne

1987 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Edward Dajczak), 2001 r. (bp Adam Dyczkowski), 2006 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2018 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content