KOŻUCHÓW pw. Matki Bożej Gromnicznej

ks. kan. dr Mariusz DUDKA (2.08.2021) - proboszcz

ks. mgr Wojciech PRZYBOROWSKI (26.08.2019) - wikariusz

ks. mgr Kamil OBAŁA (25.08.2021) - wikariusz

ks. mgr Sebastian KAZIMIRSKI (25.08.2022) - wikariusz

Liczba wiernych: 12000

Erygowana: 1275 r.

Odpust: 2 lutego

Historia

Historia parafii w Kożuchowie od samego początku jest związana z kościołem farnym pw. Matki Bożej Gromnicznej, którego metrykę określa się na połowę XIII wieku (pierwsza źródłowa wzmianka o kościele pochodzi z 1273 roku). Kościół w tamtym okresie był trójnawową świątynią z kamienia z prezbiterium na planie prostokąta. Duże fragmenty murów tej pierwotnej budowli tkwią w obrębie obecnej świątyni, rozbudowanej w XIV-XV wieku.

W trzynastowiecznym kościele od początku istniał ołtarz główny poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, zgodnie do wezwania świątyni. Źródło z 1300 r. mówi o dwóch innych ołtarzach, św. Mikołaja i św. Jerzego. Do pierwotnego wezwania fary dodano kolejnych patronów, św. Jana Chrzciciela i św. Michała, i najprawdopodobniej też mieli swoje ołtarze. Kościół kożuchowski w sumie posiadał kilkanaście ołtarzy, co świadczyło o zamożności miasta i mieszczaństwa.

W 1524 r. kościół parafialny stał się świątynią protestancką. Zmiana konfesji nie wpłynęła na wyposażenie wnętrza, nie usunięto ołtarzy ani innego wyposażenia. W 1554 r. pożar zniszczył dachy kościoła, które odtworzono jako dwuspadowe nad główną bryłą oraz dwuspadowe i pulpitowe nad zakrystią i kaplicami. W listopadzie 1628 r. sygnały kontrreformacji dotarły do Kożuchowa. Klucze od kościoła odebrane pastorowi zostały przekazane proboszczowi katolickiemu – Jakubowi Schmalandowi.

W 1945 r. przybywająca do Kożuchowa ludność polska w sposób naturalny szukała oparcia w parafii katolickiej i tak kościół Matki Boskiej Gromnicznej (Oczyszczenia NMP) jednoczył przybyszów zza Buga, z Wielkopolski i innych części kraju. Parafia rzymskokatolicka w Kożuchowie objęła swoim zasięgiem miasto z kościołem pomocniczym Świętego Ducha przy ul. 1-Maja, kościoły filialne w Solnikach i Stypułowie, oraz wsie Bielice, Cisów, Czciradz, Drwalewice, Dziadoszyce, Lasocin, Słocina, Sokołów i Zawada.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KOŻUCHÓW – pw. MB Gromnicznej (7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00)

Bud. XIII w., rozbud. w latach 1340-1369 z fundacji księcia Henryka V. W XV i XVI w. rozbud. do dzisiejszych rozmiarów. W XVIII w. dobudowano kaplicę południowo-wschodnią. Z tego samego stulecia pochodzą także dachy, założone prawdopodobnie po pożarze, który zniszczył miasto w 1764 r. Kościół w stylu gotyckim, z kamienia i cegły, trzynawowy, halowy z prostokątnym renesansowym prezbiterium. Przy nawach bocznych usytuowane są rzędy gotyckich kaplic. Wyposażenie wnętrza barokowe z XVII-XVIII w. Prezbiterium: ołtarz główny z 1668 r. przedstawiający Ofiarowanie Pańskie i Chrzest PJ. Po bokach figury Apostołów św. Piotra i Pawła.  Za ołtarzem witraż z 1864 r., przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem Jezus, na których patrzą z uwielbieniem św. Klara i św. Karol Boromeusz.

KOŻUCHÓW – pw. Ducha Świętego

Bud. XIV w., niegdyś kościół szpitalny, wzm. w 1320 r., późnogotycki, przebud. XVI i XVII w., jednonawowy, wyposażenie barokowe.

LASOCIN – pw. Najśw. Serca Pana Jezusa (8.45)

SOLNIKI – pw. św. Anny (10.00)

Bud. w XIII w., gotyk z reliktami romańskimi, przebud. XV i XVI w., wyposażenie wnętrza renesansowe i barokowe, bud. XV w.

STYPUŁÓW – pw. św. Jadwigi (11.30)

Gotyk, bud. XIV w., wzm. w 1379 r., wnętrze z XVI-XVIII w.

KOŻUCHÓW – kaplica sióstr elżbietanek pw. św. Elżbiety, ul. M. Konopnickiej 13

KOŻUCHÓW – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w DPS, ul. Szprotawska 19

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – elżbietanki

ul. Konopnickiej 13, 67-120 Kożuchów, tel. 68-355-33-70

Terytorium parafii

Bielice, Cisów, Czciradz, Dziadoszyce, Kożuchów, Lasocin, Słocin, Sokołów, Solniki, Stypułów, Zawada

Poprzedni proboszczowie

ks. Benedykt Borkowski – 1947 r.

ks. Pelegryn Malinowski – 1951 r.

ks. Adam Dziedzic – 16.08.1960 r.

ks. Tadeusz Szewczyk – 1.08.1974 r.

ks. Jan Szutkowski – 30.11.1976 r.

ks. Marian Winkiel – 15.02.1985 r.

ks. Władysław Stachura – 25.08.1991 r.

ks. Robert Węglewski - 1.08.2014 r.

Powołania w parafii

ks. Antoni Bołbot, ks. Janusz Zieliński, ks. Adam Wijatkowski, ks. Bronisław Kotwica, ks. Jacek Błażkiewicz, ks. Mariusz Dziura, ks. Rafał Tur, ks. Rafał Stachowiak, ks. Paweł Greń CRL, ks. Waldemar Kostrzewski, ks. Piotr Ogrodowiak, ks. Marek Ogrodowiak, ks. Artur Nebelski, s. Karolina Krajewska CSSE, s. Kazimiera Skrzypczak CSSE, s. Magna Tomaszkiewicz CSSE, s. Lucyna Uniejewska CSSE, s. Nikodema Szczerbaniewicz CSSE, s. Natanaela Szponarska CSSE, s. Emanuela Walczak CSSE, s. Michaela Wasylciów OSC.

Wizytacje kanoniczne

1963 r. (bp Wincenty Urban), 1978 r. (bp Wilhelm Pluta), 1992 r. (bp Paweł Socha), 1996 r.(bp Edward Dajczak), 2002 r. (bp Adam Dyczkowski), 2007 r. (bp Edward Dajczak), 2013 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content