KROSNO ODRZAŃSKIE pw. św. Jadwigi Śląskiej

ks. kan. lic. mgr Zbigniew SAMOCIAK (1.08.2012) - proboszcz (tel. wewn. 10)

ks. mgr Marcin PRACUK (29.08.2014) - wikariusz (tel. wewn. 13)

ks. mgr Michał SZOT (25.08.2017) - wikariusz (tel. wewn. 11)

ks. mgr Marek WAŚCIŃSKI (25.08.2018) - rezydent

ks. mgr Krzysztof FORYŚ (1.08.2019) - rezydent

Numery wewn.: fax 15, kuchnia 16, plebania 17, infolinia 18

Liczba wiernych: 10020

Kościoły (Msze św. w niedzielę):

KROSNO ODRZ. – pw. św. Jadwigi (10.30, 12.00, 13.15)

GOSTCHORZE– pw. Najśw. Serca Pana Jezusa (9.00)

KROSNO ODRZ. – pw. św. Andrzeja Apostoła (7.30, 9.00, 18.00)

SARBIA  (12.00)

KROSNO ODRZ. – kaplica szpitalna (10.15)

KROSNO ODRZ. – kaplica domowa