KROSNO ODRZAŃSKIE pw. św. Jadwigi Śląskiej

ks. kan. lic. mgr Zbigniew SAMOCIAK (1.08.2012) - proboszcz

ks. mgr Marcin PRACUK (29.08.2014) - wikariusz

ks. mgr Marek WAŚCIŃSKI (25.08.2021) - wikariusz

ks. mgr Krzysztof FORYŚ (8.08.2022) - rezydent

ks. mgr Andrzej NOWAKOWSKI (25.08.2022) - rezydent

Liczba wiernych: 10020

Erygowana: 1945 r.

Odpust: 16 października

Historia

Początki parafii sięgają okresu chrztu Polski. W latach 1201-1238 w Krośnie na zamku często przebywała św. Jadwiga z mężem Henrykiem Brodatym. To właśnie św. Jadwiga budowała pobożnością nowo ochrzczonych, troszczyła się o biednych i chorych, pomagała budować kościoły w Krośnie. Staraniem św. Jadwigi przybyli do Krosna franciszkanie i dominikanie. Św. Franciszek osobiście przysłał do Krosna swoich braci. Zakony utwierdzały na tym terenie życie religijne. Niestety, reformacja zniszczyła w Krośnie katolicyzm, niemczyzna zaś polskość. W czasie reformacji kościoły ulegały wielokrotnym pożarom. 20.02.1945 r. Krosno Odrz. powróciło do Polski, a we wrześniu dokonano erekcji katolickiej parafii. Najtrudniejsze obowiązki związane z organizowaniem życia parafialnego i dostosowywania kościołów poewangelickich do kultu katolickiego przypadają na pierwszych administratorów par. ks.  S. Jankowskiego, ks. J.Nowaka i ks. J.Pawłowica, którzy przybyli tu wraz z wiernymi wysiedlonymi z terenów wschodnich. W tym czasie do parafii należały 44 wioski, w tym 23 kościoły. W roku 1992 w Krośnie Odrz. została utworzona personalna parafia WP (Kapelania).

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

KROSNO ODRZ. – pw. św. Jadwigi (10.30, 12.00, 18.00)

W I poł. XIII w. kościół ten nosił tytuł NMP. Późnogotycki. Na elewacjach budynku zachował się czytelny układ cegieł o wątku wendyjskim. Kościół ulegał pożarom: w 1482 r., następnie w XVI, XVII i XVIII w. Odbud. i powiększony w latach 1708-29. W roku 1886 na czterokondygnacyjnej wieży dobudowano hełm z metalowym zwieńczeniem. Dzisiejszy kościół ma charakter barokowy, halowy, trzynawowy, sklepienie wsparte jest na gładkich kolumnach, konsekr. 16 października 1979 r. Prezbiterium: obraz Matki Bożej Wniebowziętej z roku 1977, malowany przez s. Weronikę Komar.

GOSTCHORZE– pw. Najśw. Serca Pana Jezusa (9.30)

Bud. 1993, pośw. 21 maja 1994 r.

KROSNO ODRZ. – pw. św. Andrzeja Apostoła (7.30, 9.00)

Neogotyk, bud. w 1887 r., trójnawowy, pośw. 24 grudnia 1946 r.

KROSNO ODRZ. – kaplica szpitalna (15.00 - sobota)

KROSNO ODRZ. – kaplica domowa

SARBIA  (8.00)

Terytorium parafii

Chyże, Gostchorze, Kamień Mały, Krosno Odrz., Marcinowice, Morsko, Sarbia

Poprzedni proboszczowie

ks. Stanisław Jankowski – 4.11.1945 r.

ks. Józef Pawłowicz – 23.04.1947 r.

ks. Tadeusz Sorys – 10.04.1961 r.

ks. Stanisław Garncarz – 1.07.1968 r.

ks. Mieczysław Pytka – 27.08.1991 r.

ks. Ireneusz Łuczak – 1.08.2005 r.

Powołania w parafii

ks. Andrzej Szewciw, ks. Dariusz Gass, ks. Mirosław Gass, ks. Ryszard Gass, ks. Zbigniew Walaszek, ks. Sławomir Marciniak, ks. Andrzej Skoblicki, ks. Marek Zintara, ks. Krzysztof Foryś, ks. Wiesław Bożejewicz SCI, ks. Krzysztof Ligocki SCI, ks. Jan Podobiński SCI, ks. Kazimierz Lewandowski SCI, ks. Leszek Lewandowski SCI, ks. Zbigniew Zagórski SCI, s. Jadwiga Ligocka SFB, s. Monika Gilewska SFB, s. Urszula Piwko SFB, s. Samuela Wojtkowiak SFB, s. Lidia Lewandowska SBS, s. Jadwiga Szewciw SMB, s. Maria Wiejców CM, s. Karolina Kleczewska SMB

Wizytacje kanoniczne

1952 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1960 r. (bp Jerzy Stroba), 1967 r. (bp Wilhelm Pluta), 1974 r. (bp Wilhelm Pluta), 1980 r. (bp Wilhelm Pluta), 1988 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Edward Dajczak), 2005 r. (bp Pawel Socha), 2010 r. (bp Paweł Socha), 2017 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content