LASKI LUBUSKIE pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ks. mgr Adam SZYMAŃSKI (1.08.2018) - proboszcz

Liczba wiernych: 1100

Erygowana: 6 sierpnia 1963 r.

Odpust: 8 września

Historia

Miejscowość Laski Lubuskie znana jest już od 1317 r. Była posiadłością biskupów lubuskich, z siedzibą w Górzycy. Centrum kultu religijnego była Górzyca, a w niej katedra bp. Wilhelma z 1252 r. Zachowana do dziś świątynia została wzniesiona w XV w. w stylu romańskim z kamienia i cegły, jednonawowa. W połowie XVIII w. do kościoła dobudowano masywną wieżę o czterech kondygnacjach, a także otynkowano i zmodyfikowano otwory okienne, co nadało świątyni cech klasycystycznych. W XIX w. do kościoła dostawioną kruchtę. Poświęcony 7 września 1947 r. Ołtarz główny współczesny nawiązujący do stylu romańskiego, w centralnej części ołtarza obraz Matki Bożej Siewnej.  Po roku 1945 Laski Lubuskie należały do parafii NMP Królowej Polski w Słubicach. Erekcji parafii w Laskach Lubuskich dokonał bp W. Pluta 8 sierpnia 1963 r. Powstała ona z podziału parafii w Słubicach, Kostrzynie i Ośnie Lubuskim.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

LASKI LUBUSKIE – pw. Narodzenia NMP (11.00)

PAMIĘCIN – pw. Wniebowzięcia NMP (13.00)

Wspominany już w 1367 r. Pierwotnie własność rycerska, później kapituły lubuskiej. Obecny kościół budowany w pierwszej poł XVIII w. o skromnych cechach stylu barokowego. Poświęcony 26 maja 1947 r.

RADÓW – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (9.00)

Zbudowany z ciosanego granitu o różnych barwach, posiada zamknięcie okien chóru łukiem półkolistym, co wskazuje na powstanie świątyni przed 1270 r. Kościół musiał ucierpieć w czasie ostatniej wojny, gdyż pomijany jest w pierwszych schematyzmach. Poświęcony został dopiero w 1974 r.

RADÓWEK – pw. MB Różańcowej (10.00)

Wspominany w 1317 r. Murowany z kamienia ciosanego w XV w. Wczesny gotyk. Rozbudowany w 1643 r.

Terytorium parafii

Laski Lubuskie, Pamięcin, Radów, Radówek

Poprzedni proboszczowie

ks. Wawrzyniec Śmidoda CM – 1963 r.

ks. Zygmunt Malicki – 1971 r.

ks. Jan Wójtowicz – 1976 r.

ks. Wacław Zaborowski – 25.08.1988 r.

ks. Zdzisław Przybylski – 24.04.1990 r.

ks. Wacław Zaborowski – 19.11.1991 r.

ks. Antoni Bołbot – 25.08.1992 r.

ks. Andrzej Roszak – 20.08.1998 r.

ks. Adam Brzdęk – 6.08.2002 r.

ks. Jan Zych – 1.08.2007 r.

Wizytacje kanoniczne

1970 r. (ks. Tadeusz Werno), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1983 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Paweł Socha ), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2003 r. (bp Paweł Socha), 2008 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content