LEŚNIÓW WIELKI pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ks. Jacek GRZELAK (1.08.2016) - proboszcz

Liczba wiernych: 2000

Erygowana: 28 października 1970 r.

Odpust: 15 października

Historia

Parafia powstała w wyniku podziału parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku. Odłączono Leśniów Wielki, Drzonów, Łagów. W 1959 r. zakupiono budynki gospodarcze i zaadoptowano je na plebanię. W 1960 r., po usunięciu religii ze szkół, rozpoczęto katechizowanie w prywatnych mieszkaniach. Zaś w 1961 r. zaadoptowano kuźnię na salkę katechetyczną. 4 lutego 1963 r. parafia przeżyła nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 27 listopada 1977 r. została przyłączona do parafii wieś Trzebule, która administracyjnie należała do parafii w Bobrowicach.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

LEŚNIÓW WIELKI – pw. Wniebowzięcia NMP (8.00)

Wzm. w 1399 r. Dzisiejsza świątynia bud. XIV w., pośw. 15 grudnia 1945 r. W czasie przebudowy w XVII w. dobud. zakrystię i kaplicę. Podczas przebud. w XIX w. do gotyckiej architektury wprowadzono elementy neoromańskie. W obecnej, wielokrotnie przebudowywanej świątyni przeważają cechy stylowe gotyku i baroku. Zachowały się sklepienia kasetonowe w prezbiterium i kolebkowe z lunetami w kaplicy. Prezbiterium: ołtarz późnobarokowy z XVIII w., w centrum ołtarza obraz przedstawiający Wniebowzięcie NMP, późnogotycki tryptyk warsztatu Mistrza ołtarza z Gościeszowic z 1516 r., ambona i chrzcielnica z 1754 r.

DRZONÓW – pw. św. Mikołaja (9.15)

Źródła potwierdzają istnienie kościoła w 1376 r. W XVI w. był w posiadaniu protestantów. Ta średniowieczna świątynia spłonęła w 1802 r. Obecny kościół powstał w 1817 r. Jest to budowla klasycystyczna, salowa na rzucie prostokąta, pośw. 4 grudnia 1945 r.

ŁAGÓW – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (10.30)

Kościół zbudowano w 1698 r. w stylu barokowym, założony na rzucie kwadratu przechodzącego w drugiej kondygnacji w ośmiobok, nakryty dachem kopulastym. Oktagonalne wnętrze sklepione jest kopułą z lunetami, wejście ujęte portalem w postaci flankujących pilastrów. Pośw. 15 grudnia 1946 r.

SUDOŁ – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego (17.00 - sobota)

Zaadoptowana z pokoju w Domu Rolnika w 1990 r., gruntowna przebud. w 1994 r., pośw. 9 maja 1994 r.

TRZEBULE – pw. św. Jana Chrzciciela (12.00)

Zbud. jako zbór ewangelicki w 1670 r., barok, przejęty przez katolików w 1945 r. Zbudowany z drewna w konstrukcji zrębowej. Pośw. 1945 r.

  • Zastosowano układ rotacyjny. Każdego miesiąca następuje zmiana godziny odprawiania Mszy św. przy zachowaniu porządku godzin.

Terytorium parafii

Drzonów, Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Łagów, Orzewo, Radomia, Sudoł, Trzebule

Poprzedni proboszczowie

ks. Wojciech Maryniak – 1959 r.

ks. Zdzisław Kowalczuk – 5.07.1959 r.

ks. Marian Winkiel – 14.06.1975 r.

ks. Adam Staruszek – 8.02.1985 r.

ks. Kazimierz Pustułka – 30.06.1987 r.

ks. Andrzej Pomietło – 26.06.1991 r.

ks. Dariusz Glama – 20.08.1996 r.

Wizytacje kanoniczne

1971 r. (bp Wilhelm Pluta), 1980 r. (bp Wilhelm Pluta), 1988 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Edward Dajczak), 2005 r. (bp Pawel Socha), 2010 r. (bp Paweł Socha), 2017 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content