LUBISZYN pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ks. Krzysztof CZEKAJ (1.08.2014) - proboszcz

Liczba wiernych: 1393

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 15 sierpnia

Historia

Parafia powstała po II wojnie światowej i zamieszkali ją ludzie z wszystkich stron Polski. Organizatorem parafii był ks. Ludwik Chrapko, kapłan archidiecezji lwowskiej. Parafia ta dwukrotnie była dzielona, najpierw 5 września 1950 r., następnie 26 lipca 1985 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

LUBISZYN – pw. Wniebowzięcia NMP (8.00, 11.30)

Bud. 1857 r., neogotyk, konsekr. 19 sierpnia 1945 r. Prezbiterium: obraz Matki Bożej Częstochowskiej podarowany przez parafię pw. Podw. Krzyża Świętego z Gorzowa Wlkp. w 1945 r.

BRZEŹNO– pw. Narodzenia NMP (10.15)

Poprotestancki, bud. 1867 r., styl szachulcowy, jednonawowy, prostokątny z prezbiterium zamkniętym wielobocznie, obok dzwonnica z 1967 r., kościół pośw. 16 września 1945 r.

TARNÓW – pw. św. Wojciecha (9.00)

Neogotyk z kamienia, bud. 1900 r., wieża z cegły w kształcie sześcioboku, pośw. 4 maja 1947 r.

Terytorium parafii

Brzeźno, Dzikowo, Lubiszyn, Tarnów

Poprzedni proboszczowie

ks. Ludwik Chrapko – 1945 r.

ks. Władysław Bury – 8.10.1959 r.

ks. Gerard Kropidłowski – 28.06.1971 r.

ks. Zbigniew Dymitruk – 14.02.1983 r.

ks. Franciszek Matuła – 30.07.1986 r.

Wizytacje kanoniczne

1960 r. (bp Jerzy Stroba), 1968 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1984 r. (bp Paweł Socha), 1990 r. (bp Józef Michalik), 1995 r. (bp Edward Dajczak), 2001 r. (bp Paweł Socha), 2006 r. (bp Paweł Socha), 2013 r. (bp Paweł Socha), 2019 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content