poniedziałek , 14 czerwca 2021

ŁUGI pw. św. Wawrzyńca

ks. kan. mgr Ireneusz MASTEJ (1.08.2014) - proboszcz

Liczba wiernych: 1600

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŁUGI – pw. św. Wawrzyńca (13.00)

KSIĄŻ ŚLĄSKI – kaplica pw. św. Jana Chrzciciela (10.00)

ZIELONA GÓRA – pw. MB Częstochowskiej (11.30)

ZIELONA GÓRA – pw. św. Marcina (8.30)