ŁUGI pw. św. Wawrzyńca

ks. mgr Andrzej WOCH (2.08.2021) - proboszcz

Liczba wiernych: 1600

Erygowana: 1845 r.

Odpust: 10 sierpnia

Historia

Kościół w Ługach wzniesiono w końcu XIII w. W XVI stuleciu przejęli go luteranie. Po 1649 r. powrócili do niego katolicy, kiedy to majątek otyński stał się własnością jezuitów. W 1845 r. Ługi ponownie wydzielono jako samodzielną parafię. 1 lipca 2017 r. bp T. Lityński przeniósł jej siedzibę do Zielonej Góry – Zatonia przy zachowaniu dotychczasowej nazwy parafii.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŁUGI – pw. św. Wawrzyńca (13.00)

Bud. XIII w., gotyk, z rudy darniowej, jednonawowy, przebud. i konsekr. w 1411 r., remontowany w latach 1936-1938. Prezbiterium: obraz „Ukoronowanie Matki Bożej”, figura św. Wawrzyńca i św. Sebastiana.

KSIĄŻ ŚLĄSKI – kaplica pw. św. Jana Chrzciciela (10.00)

Zaadoptowana z domu mieszkalnego, pośw. 4 października 1990 r.

ZIELONA GÓRA – pw. MB Częstochowskiej (11.30)

Bud. 1741-43 r., konstrukcji szachulcowej, poprotestancki, pośw. 1945 r.

Terytorium parafii

Czasław, Książ Śląski, Lelechów, Ługi, Zielona Góra (Barcikowice, Marzęcin, Zatonie)

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Morzycki – 12.1945 r.

ks. Mikołaj Mykita – 11.1947 r.

ks. Tadeusz Piotrowski – 3.02.1959 r.

ks. Czesław Krusiewicz – 18.06.1961 r.

ks. Cyryl Kowalski – 20.06.1964 r.

ks. Kazimierz Radom – 21.06.1971 r.

ks. Grzegorz Grzybek – 8.09.1976 r.

ks. Antoni Łatka – 1.07.1981 r.

ks. Jan Ciesielski – 14.09.1984 r.

ks. Edward Szuper – 27.08.1991 r.

ks. Jan Najkowski – 27.08.1984 r.

ks. Marcin Flieger – 27.06.2005 r.

ks. Ireneusz Mastej - 1.08.2014 r.

Powołania w parafii

ks. Jan Głażewski, ks. Ryszard Urbański, bp Tadeusz Lityński, s. Tacjana Marzec CMN

Wizytacje kanoniczne

1964 r. (bp Wilhelm Pluta), 1971 r. (bp Wilhelm Pluta), 1978 r. (bp Paweł Socha), 1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Edward Dajczak), 1997 r. (bp Adam Dyczkowski), 2003 r. (bp Edward Dajczak), 2008 r. (bp Paweł Socha), 2014 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content