MAŁOMICE pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

(zob. parafia Rudawica)

ks. mgr Dariusz GRZELAK (1.08.2023) - proboszcz

Liczba wiernych: 5000

Erygowana: 1948 r.

Odpust: 8 września

Historia

Małomice wraz z okolicznymi wioskami należały do Księstwa Żagańskiego. Opiekę duszpasterską nad ludnością prowadzili augustianie. Z ich inicjatywy w 1376 r. został zbudowany kościół w Rudawicy i powstała parafia obejmująca swym zasięgiem Małomice. W czasie reformacji właściciele Małomic z większością ludności przeszli na protestantyzm. Nieliczni katolicy gromadzili się wokół kościoła w Rudawicy. W XIX w. rozrastające się Małomice potrzebowały własnego ośrodka duszpasterskiego, dlatego w 1872 r. oddano do użytku dom katolicki z dużą kaplicą obsługiwaną przez księży z Rudawicy. To również nie wystarczało, dlatego w latach 1928-29 zbudowano kościół będący filią Rudawicy nadając mu tytuł Świętej Rodziny. Po zakończeniu wojny pierwszymi duszpasterzami zostali byli kapelani wojskowi. We wrześniu 1948 r. Administracja Apostolska we Wrocławiu erygowała nową parafię w Małomicach i przenosząc do Małomic jej proboszcza ks. Wiktora Zabiegło, byłego kapelana wojskowego, powierzyła mu równocześnie opiekę nad Rudawicą. W szczytowym okresie rozwoju miejscowości podjęto decyzję o rozbudowie kościoła. Pracę tę w części (dokumentacja, zezwolenia, stan surowy) wykonał ks. Stanisław Zimny w latach 1985-90. Po zmianie proboszcza rozbudowę kościoła dokończył ks. Alojzy Budnik. W roku 1992 otwarto w Łozach kaplicę publiczną pw. Miłosierdzia Bożego powstałą na bazie rozbudowanej remizy strażackiej, którą poświęcił bp Adam Dyczkowski.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

MAŁOMICE – pw. Narodzenia NMP (7.30, 10.30, 12.30, 17.00)

Halowy, trzynawowy, bud. w latach 1928-29, konsekr. 20 października 1929 r. przez bp. Wojciecha Walentinusa. Prezbiterium: nastawa ołtarza drewniana przyścienna z obrazem MB Częstochowskiej.

BUKOWINA BOBRZAŃSKA – pw. MB Różańcowej (9.00)

Neogotyk, bud. 1858 r.

Terytorium parafii

Bukowina Bobrzańska, Lubiechów, Małomice, Żelisław

Poprzedni proboszczowie

ks. Wiktor Zabiegło – 1946 r.

ks. Michał Werhun – 1949 r.

ks. Mieczysław Pieniążek – 1962 r.

ks. Wacław Gacek – 1964 r.

ks. Władysław Błaszko – 1966 r.

ks. Eugeniusz Golinowski – 1968 r.

ks. Stanisław Zimny – 1.07.1976 r.

ks. Alojzy Budnik - 30.10.1990 r.

Powołania w parafii

ks. Andrzej Kołodziejczyk, ks. Grzegorz Kniaź, ks. Jerzy Kiwilsza, ks. Jędrzej Polak, s. Kazimiera Ziębińska SJK, s. Kazimiera Ferafin

Wizytacje kanoniczne

1963 r. (bp Wincenty Urban), 1972 r. (bp Wincenty Urban), 1979 r. (bp Wilhelm Pluta), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Adam Dyczkowski), 1998 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r, (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content