MIŁAKÓW pw. św. Bartłomieja Apostoła

ks. Ryszard MULAWA (1.08.2011) - proboszcz

Liczba wiernych: 1120

Erygowana: 1958 r.

Odpust: 24 sierpnia

Historia

W 1275 r. Miłaków wzmiankowany jest w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego. W latach 1760-1945 miejscowość należała do książąt Schöneich z Siedliska. Po II wojnie światowej parafię katolicką erygowano tu w 1958 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

MIŁAKÓW – pw. św. Bartłomieja Ap. (12.00)

Bud. XVI w., z kamienia i cegły, renesans, w architekturze nawiązujący do gotyku, wnętrze barokowe, późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, pośw. 23 grudnia 1959 r. Prezbiterium: w ołtarzu głównym obraz św. Bartłomieja z r. 1895.

BUKOWICA– pw. św. Andrzeja Ap. (9.30)

Bud. druga poł XIII w., wczesny gotyk, z kamienia, gotycko-renesansowy tryptyk z XVI w.

ZIMNA BRZEŹNICA– pw. MB Częstochowskiej (10.45)

Zaadoptowana kaplica cmentarna, pośw. 1967 r.

ŻUKÓW– pw. NMP Bolesnej (8.45)

W 1990 r. rozbudowana i zaadoptowana remiza strażacka, pośw. w 2007 r. przez bp. Adama Dyczkowskiego.

Terytorium parafii

Bukowica, Miłaków, Nowa Bukowica, Zagórze, Zimna Brzeźnica, Żuków

Poprzedni proboszczowie

ks. Władysław Kądziołka – 18.07.1958 r.

ks. Bronisław Dulniawka – 21.10.1959 r.

o. Bolesław Wojtuń OFMCap. – 1.08.1960 r.

ks. Eugeniusz Golinowski – 20.08.1963 r.

ks. Bogdan Binkowski – 15.12.1968 r.

ks. Edward Wierzbiński – 1.10.1971 r.

ks. Stanisław Wojnar – 26.06.1978 r.

ks. Kazimierz Zbierski – 4.03.1981 r.

ks. Grzegorz Janusz – 5.09.1987 r.

ks. Stanisław Jedliński – 27.08.1994 r.

Wizytacje kanoniczne

1950 r. (ks. Kazimierz Zagóra), 1956 r. (ks. Kazimier Kotula), 1963 r. (ks. Wincenty Urban), 1971 r. (bp Paweł Latusek), 1978 r. (bp Wilhelm Pluta), 1985 r. (bp Wilhelm Pluta), 1991 r. (bp Paweł Socha), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2002 r. (bp Adam Dyczkowski), 2007 r. (bp Edward Dajczak), 2013 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content