wtorek , 3 października 2023

MIROSTOWICE DOLNE pw. św. Barbary

ks. kan. Stanisław ŁUKIEŃCZUK (20.08.1996) - proboszcz

Liczba wiernych: 2769

Erygowana: 1959 r.

Odpust: 4 grudnia

Historia

Parafia w Mirostowicach Dolnych istnieje od 1346 r. Administracja kościelna ukształtowana w połowie XIV w. przetrwała w niezmienionej postaci do XVI w., czyli do reformacji. Całe duchowieństwo podlegało proboszczowi w Żarach. Ten zaś biskupowi w Budziszynie. Parafia poddała się wpływom reformacji. Nauka Lutra znalazła poparcie zarówno wśród Niemców, jak i zamieszkujących tu Słowian. Ostatnim katolickim proboszczem w Żarach i Mirostowicach Dolnych był Simon Enrich, który w 1530 r. został usunięty przez swoich parafian, a jego miejsce zajął duchowny protestancki Georg Nigrynus. Na przełomie XVII i XVIII w. Mirostowice Dolne stały się na krótko ponownie parafią katolicką. Najboleśniej parafia w Mirostowicach odczuła skutki wojny siedmioletniej (1756-1763). Wojska austriackie dokonały tu licznych  zniszczeń i rabunków. Po zakończeniu działań wojennych odbudowano w 1798 r. przejętą już przez protestantów świątynię w Mirostowicach. Od 1945 r. kościół przynależy do katolików. Początkowo parafia była obsługiwana przez kapłana dojeżdżającego z Żar, a potem z Kunic Żarskich. W 1959 r. stała się samodzielną placówką. Od grudnia 1994 r. przez kilka lat działał tu Diecezjalny Uniwersytet Ludowy.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

MIROSTOWICE DOLNE – pw. św. Barbary (17.00 - sobota, 8.00, 12.30)

Wczesnogotycki,  bud. XIII w. z kamienia i cegły, nawa przebud. poł. XVIII w., wieża poch. z r. 1798. W 1983 r. odrestaurowano elewację kościoła i wieży. Założono polichromowy strop z XVIII w. pochodzący z rozebranego kościoła protestanckiego w Kożuchowie. Pośw. w 1945 r. Prezbiterium: ołtarz główny pośw. w maju 1991 r.

MIROSTOWICE GÓRNE– pw. MB Częstochowskiej (11.00)

Gotyk, bud. XVI w. z kamienia polnego, jednonawowy, przebud. w XVIII w.,  pośw. 1945 r.

JANKOWA ŻAGAŃSKA– pw. św. Stanisława Kostki (9.30)

Terytorium parafii

Jankowa, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Stawnik

Poprzedni proboszczowie

ks. Jerzy Przyborowski – 1959 r.

ks. Franciszek Pieczykolan – 1962 r.

ks. Jan Górski – 9.09.1983 r.

Powołania w parafii

ks. Janusz Mikołajewicz, s. Krystyna Lichwiarz CFM, s. Danuta Kuźmińska CSE

Wizytacje kanoniczne

1969 r. (bp Paweł Latusek), 1972 r. (bp Wincenty Urban), 1978 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Edward Dajczak), 2005 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Paweł Socha), 2018 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content