NIEGOSŁAW pw. św. Jana Kantego

ks. Łukasz BUGAŁA CRL (1.10.2022) - proboszcz

ks. Bogdan ŁUKUĆ CRL (1.01.2015) – jur.

Liczba wiernych: 2150

Erygowana: 5 maja 1974 r.

Odpust: 20 października

Historia

Obszar obecnej parafii należał po 1945 r. do parafii pw. MB Różańcowej w Drezdenku. W latach 1960-1974 był to samodzielny wikariat obsługiwany przez Kanoników Regularnych Laterańskich z Drezdenka. Erygowania parafii dokonał bp Wilhelm Pluta.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

NIEGOSŁAW – pw. św. Jana Kantego (7.45, 11.30)

Pierwszy zbud. w 1763 r. lub  1765 r. o konstrukcji  szachulcowej. Spłonął 3 listopada 1971 r. W tym samym miejscu w latach 1971-1981 wybudowano nowy, konsekrowany przez bpa Wilhelma Plutę 6 września 1981 r.  Prezbiterium: obraz św. Jana Kantego - malowany na płótnie w r. 1978 przez Alojzego Golda z Rudy Śląskiej.

CHEŁST– pw. MB Królowej Polski (10.15)

Konstrukcja szachulcowa, bud. w 1765 r. pośw. 15 czerwca 1947 r. przez ks. Teofila Widełko CRL, ówczesnego proboszcza z Drezdenka. Po r. 1976 dobudowano przedsionek kościoła i zakrystię, obok kościoła dzwonnica.

KARWIN– pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (9.00)

Uprzednio pw. Ducha Świętego. Konstrukcja szachulcowa, budowany około 1778 r., jednonawowy, wyposażenie wnętrza barokowe, sufit drewniany zdobiony, pośw. 1 czerwca 1952 r.

Zgromadzenia zakonne

Zakon Księży Kanoników Regularnych Laterańskich

Terytorium parafii

Chełst, Czartowo, Karwin, Kawczyn Duży, Kawczyn Mały, Lipno, Marzenin, Moczydła, Niegosław, Pełcza

Poprzedni proboszczowie

ks. Kazimierz Błoński CRL – 24.04.1974 r.

ks. Stanisław Łatka CRL – 26.07.1990 r.

ks. Zdzisław Palus CRL – 31.10.1991 r.

ks. Mieczysław Madej CRL – 27.06.1994 r.

ks. Marian Dudzik CRL – 6.11.1996 r.

Powołania w parafii

ks. Aleksander Szymborski CRL, s. Janina Jancy CSPast.

Wizytacje kanoniczne

1988 r., 1993 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Adam Dyczkowski), 2004 (bp Edward Dajczak), 2009 r. (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content