NIEGOSŁAWICE pw. św. Anny

ks. kan. lic. mgr Jerzy SZAKIEL (23.08.2000) - proboszcz

Liczba wiernych: 2500

Erygowana: 1376 r.

Odpust: 26 lipca

Historia

Pierwsza wzmianka o Niegosławicach znajduje się w dokumencie z 1376 r. Jednak miejscowy kościół parafialny zbudowano już w II poł. XIII w. Od 1740 r. Niegosławice wraz z całym Śląskiem znalazły się w granicach Prus.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

NIEGOSŁAWICE – pw. św. Anny (18.00 - sobota, 11.30)

Wczesnogotycki z barokowym wnętrzem z XVIII w. Budowa kościoła miała miejsce w latach 1217-1376. Pierwotnie kościół zbudowany był z drewna i kryty gontami.  Remontowany wielokrotnie w XVIII i XIX w., murowany z kamienia polnego. Jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, do którego od strony północnej przylega zakrystia i wieża. Wieżę podwyższono i ukształtowano w 1601 r., zwieńczono ją ośmioboczną iglicą. Do nawy od strony północnej dostawiona jest kaplica krzyżowa z 1750 r. W prezbiterium sklepienie siatkowe z użebrowaniem w stylu późnogotyckim. W linii muru otaczającego kościół znajduje się prostokątna gotycka brama (XV w.) z ostrołukowym przejściem, murowana z kamienia. Do muru na północno-wschodnim odcinku przylega dawna kostnica z XVIII w. 19 sierpnia 1626 r. kościół został splądrowany i obrabowany przez wojska Wallensteina. Również uciążliwości wojenne z lat 1807-1808 doprowadziły do częściowej dewastacji. w 1903 r. przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza kościoła. W latach 1981-82 przeprowadzono generalny remont kościoła. Prezbiterium: ołtarz główny poch. z roku 1752. Wykonany w stylu rokoko. Obraz z 1753 r., przedstawia NMP z Dzieciątkiem Jezus i św. Anną. Górna nadbudowa opiera się na czterech słupach i zawiera obramowany głowami aniołów obraz Chrztu Jezusa w Jordanie.

PRZECŁAW – pw. św. Jakuba (10.00)

Gotyk, jednonawowy, zbud. na pocz. XIV w. W roku 1546 świątynia przeszła w posiadanie protestantów. W 1654 r. oddano ponownie w ręce katolików. 7 marca 1851 r., na mocy pełnomocnictwa papieskiego, zlikwidowano tutejszą parafię, a kościół przydzielono - jako filialny - do parafii Niegosławice.

STARA JABŁONA – pw. Ducha Świętego (8.30)

SUCHA DOLNA – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (13.00)

Nowoczesny, bud. w latach 1990-92, konsekr. 26 września 1992 r. przez bp. Józefa Michalika.

NIEGOSŁAWICE – kaplica domowa na plebanii (w okresie zimowym)

Terytorium parafii

Krzywczyce, Niegosławice, Przecław, Rudziny, Stara Jabłona, Sucha Dolna

Poprzedni proboszczowie

ks. Zygmunt Nestorowski – 1945 r.

ks. Zbigniew Stępkowski – 1947 r.

ks. Wacław Müller – 1948 r.

ks. Stanisław Kamiński – 1951 r.

ks. Antoni Lorens – 1952 r.

ks. Roman Kojder - 958 r.

ks. Alfons Szumierz – 1961 r.

ks. Zenon Prętki – 1962 r.

ks. Ryszard Nowak – 3.02.1981 r.

ks. Zbigniew Dymitruk – 20.08.1997 r.

ks. Ryszard Nowak – 15.10.1999 r.

Powołania w parafii

ks. Antoni Kapuściński

Wizytacje kanoniczne

1955 r. (ks. Kazimierz Kotula), 1963r. (bp Wincenty Urban), 1972 r. (bp Wincenty Urban), 1979 r. (bp Wilhelm Pluta),1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Adam Dyczkowski), 1998 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r, (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content