NOWE MIASTECZKO pw. św. Marii Magdaleny

ks. mgr Wojciech RATAJEWSKI (1.08.2022) - proboszcz

ks. lic. mgr Marcin STRZYŻYKOWSKI (25.08.2022) - wikariusz

Liczba wiernych: 3950

Erygowana: 1374 r.

Odpust: 22 lipca

Historia

W latach 1945-58 parafia obsługiwana była przez kapucynów. Do 1972 r. znajdowała się w granicach wrocławskiej administracji kościelnej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

NOWE MIASTECZKO – pw. św. Marii Magdaleny (7.30, 18.00 - w okresie zimowym 17.00)

Wzmiank. 1374 r., bud. XIV w., gotyk, sklepiony w XV/XVI w., odbud. po pożarze w 1634 r., powiększony w 1824 r., wnętrze barokowe, pośw. 1385 r., konsekr. 10 lipca 1764 r., tryptyk z końca XV w. z kościoła w Gołaszynie-dzieła Mistrza ołtarza z Gościeszowic. Prezbiterium: w barokowym ołtarzu obraz Ukrzyżowania Pana Jezusa z postacią Marii Magdaleny pod krzyżem, barokowe figury Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty, św. Barbary, św. Jadwigi.

BORÓW POLSKI – pw. św. Klemensa (13.00)

Późnogotycki, bud. 1414 r. z kamienia polnego, przebud. XVI w., odnow. 1934 r.

GOŁASZYN – pw. św. Marcina (10.30)

Gotyk, bud. 1295 r., przebud. XVI i XIX w., konsekr. 1764 r., odnowiony w 1934  i 1976 r., wnętrze barokowe, polichromia.

NOWE MIASTECZKO – pw. Opatrzności Bożej (9.00, 12.00)

Poprotestancki, bud. w 1784-85, klasycystyczny, salowy, do 1985 r. magazyn fabryki mebli, pośw. 16 października 1990 r. przez bp. Józefa Michalika.

POPĘSZYCE – pw. św. Michała (10.30)

Wzmian. 1376 r., gotyk, bud. XIII w. z kamienia polnego, późnogotycki tryptyk z ok. 1500 r., przebud. w 1934 r.

REJÓW – kaplica w byłej szkole (sobota 19.00 - w okresie zimowym 18.00)

W wakacje Msze św. odprawiane są w innym porządku.

Terytorium parafii

Borów Polski, Gołaszyn, Konin, Nieciecz, Nowe Miasteczko, Popęszyce, Rejów

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Szut – 29.03.1945 r.

o. Piotr Paluch OFMCap. – 28.10.1947 r.

o. Kosma Lenczowski OFMCap. – 27.06.1948 r.

o. Mieczysław Witkowski OFMCap. – 12.09.1948 r.

o. Eweryst Malinowski OFMCap. – 2.09.1949 r.

o. Lucjan Żechlikiewicz OFMCap. – 25.10.1951 r.

ks. Alojzy Górecki – 24.08.1958 r.

ks. Stanisław Majocha – 2.10.1970 r.

ks. Mieczysław Wykrota – 20.08.1996 r.

ks. Jan Sobolewski – 1.08.2005 r.

ks. Bogdan Kusiak – 1.08.2018 r.

ks. Dariusz Gronowski - 1.08.2020 r.

Powołania w parafii

ks. Ryszard Kolano, ks. Janusz Urban, bp Stanisław Padewski OFMCap., o. Józef Martynów OFMCap., ks. Łukasz Marczak, ks. Jakub Włodarczak, br. Marcin Domagała OH

Wizytacje kanoniczne

1947 r. (ks. Karol Milik), 1956 r. (ks. Kazimier Kotula), 1963 r. (ks. Wincenty Urban), 1971 r. (bp Paweł Latusek), 1975 r. (bp Wilhelm Pluta), 1978 r. (bp Wilhelm Pluta), 1986 r. (bp Wilhelm Pluta), 1991 r. (bp Paweł Socha), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2002 r. (bp Adam Dyczkowski), 2007 r. (bp Edward Dajczak), 2013 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content