poniedziałek , 5 czerwca 2023

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ks. kan. Mirosław GAS (24.08.1999) - proboszcz

ks. mgr Leszek CIOCH (26.08.2019) - wikariusz

Liczba wiernych: 5488

Erygowana: XIII w.

Odpust: 15 sierpnia

Historia

Parafia nowogrodzka początkami swymi sięga XIII w., czasów księcia Henryka I Brodatego. Kościół był wybudowany pw. św. Bartłomieja. W roku 1217 książę Henryk ofiarował nowogrodzki kościół kanonikom św. Augustyna, przybyłym z Francji. Do roku 1227 był on kościołem klasztornym. W tym roku przenieśli się do nowo wybudowanego przez siebie klasztoru, poświęconego przez bp. Lorenza. W 1263 r. bp Tomasz I podniósł dotychczasowy przeorat nowogrodzki do godności opactwa. Jednakże w 1284 r. augustianie przenieśli się do Żagania. W 1540 r. oba kościoły w Nowogrodzie przejęli luteranie. Kościół MB  Wniebowziętej wrócił w  posiadanie katolików w roku 1533. W latach 1562-1587 służył obu wyznaniom. W 1611 r. założono parafię katolicką. W 1810 r. zakonnicy żagańscy przekazali parafię w Nowogrodzie księżom diecezjalnym. Stało się to na skutek sekularyzacji opactwa żagańskiego. Pierwszy po II wojnie światowej ksiądz polski przyjechał do parafii w sierpniu 1946 r. Był to kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego Paulo. Do 1972 r. parafia należała do wrocławskiej administracji kościelnej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI – pw. Wniebowzięcia NMP (17.00 - sobota, 8.00, 12.30)

Bud. w latach 1217-1227 i pośw. w 1227 r., romański, gruntownie przebud. w XVII w. w stylu gotyckim i barokowym. Kolejne przebudowy miały miejsce w 1863 i 1994 r.  Prezbiterium: ołtarz gł. wyk. przez Leopolda Lange z Żagania, w ołtarzu obraz Wniebowzięcia NMP, namalowany przez Zimmermanna w 1868 r. U zwieńczenia ołtarza umieszczono figury świętych: Piotra, Pawła, Jana i Bartłomieja.

KLĘPINA – pw. MB Cudownego Medalika (12.00)

Bud. w latach 1993-95, konsekr. 18 marca 1995 r. przez bp. Adama Dyczkowskiego.

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI – pw. św. Bartłomieja Ap. (9.30, 11.00, 18.00)

Pierwsze fundamenty gotyckiego kościoła poch. z 1217 r. Obecny kościół dobudowany do części zabytkowej w latach 1970‑86, konsekr. 27 października 1988 r. przez bp. Józefa Michalika.

Terytorium parafii

Cieszów, Dobruszów Mały, Dobruszów Wielki, Klępina, Krzywa, Łagoda, Nowogród Bobrzański, Podgórzyce, Popowice, Turów

Poprzedni proboszczowie

ks. Franciszek Madeja CM – 1946 r.

ks. Jan Majchrzycki CM – 1947 r.

ks. Ludgard Łotach CM – 08.1961 r.

ks. Andrzej Balicki CM – 06.1962 r.

ks. Stanisław Strycharz CM – 08.1963 r.

ks. Henryk Jaworski CM – 09.1971 r.

ks. Alojzy Andrzejewski CM – 08.1972 r.

ks. Jerzy Szlęzak CM – 15.08.1976 r.

ks. Wojciech Niezabitowski CM – 1.08.1984 r.

ks. Hieronim Godziek CM – 07.1990 r.

ks. Tadeusz Wojtonis CM – 21.10.1991 r.

Powołania w parafii

ks. Andrzej Ziółkowski CM, ks. Bogdan Zapotoczny CM, ks. Paweł Kucharski CM, ks. Krzysztof Batóg, s. Elżbieta Janas CFN, s. Arletta Ziółkowska FDP

Wizytacje kanoniczne

1954 r. (ks. Andrzej Gromadzki), 1959 r. (bp Bolesław Kominek), 1967 r. (bp Andrzej Wronka), 1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1995 r. (bp Adam Dyczkowski), 2001 r. (bp Paweł Socha), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content