OGARDY pw. św. Stanisława Kostki

ks. mgr Mariusz PIEKOSZEWSKI (1.08.2020) - proboszcz

Liczba wiernych: 1180

Erygowana: 25 kwietnia 1974 r.

Odpust: 18 września

Historia

Po roku 1945, Ogardy i okoliczne miejscowości były obsługiwane przez kapłanów z parafii w Strzelcach Kraj. Samodzielna parafia została erygowana w 1974 r. Jednak już odd 1967 r. prowadzono odrębne księgi metrykalne.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

OGARDY – pw. św. Stanisława Kostki (18.00 - sobota, 12.00)

Zbud. w drugiej połowie XIII w. Kościół wzniesiono z granitowych bloków w stylu późnoromańskim. Pod koniec XIX w. po stronie zachodniej dobudowano czworoboczną ceglaną wieżę z ostrosłupowym hełmem oraz zmieniono formę otworów okiennych. Nadało to budynkowi cech neoromańskich. W 1961 r. kościół został spalony. Odbudowano go dwa lata później, jednak wieża nie odzyskała poprzedniej formy. Pośw. 19 stycznia 1964 r. W części wschodniej wzniesiono odbiegającą stylowo zakrystię. Świątynia została założona na planie prostokątnym i nakryta dwuspadowym dachem. Z oryginalnej architektury zachował się uskokowy portal w elewacji zachodniej i portal w elewacji południowej. Kościół posiada jedną nawę, która przechodzi w prezbiterium na podwyższeniu. W prezbiterium witraż św. Stanisława Kostki wyk. w 1972 r. Po przeciwnej stronie znajduje się empora. Na południowej ścianie kościoła została wyeksponowana płyta epitafijna z piaskowca poświęcona Wolfowi von Bornstedt, który był jednym z kilku właścicieli Ogard na przełomie XVI i XVII w. Przypuszcza się, że wykonano ją wkrótce po jego śmierci, w pierwszej połowie XVII w. Do 1964 r. była umieszczona w posadzce pośrodku nawy. Po pożarze świątyni złożono ją na terenie działki kościelnej. Ma kształt prostokąta o wymiarach: 176 x 86 x 12 centymetrów. Na licu płyty znajduje się rytowana inskrypcja memoratywana w języku niemieckim oraz „List św. Pawła do Koryntian”. Dzięki inicjatywie parafii w Ogardach, Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i mieszkańców Ogard płyta epitafijna przeszła gruntowną konserwację. Płytę oczyszczono, scalono rozbite elementy (była pęknięta w trzech miejscach) i uzupełniono ubytki (miała zatarty, częściowo uszkodzony tekst). Konserwacja ujawniła nieznaną wcześniej inskrypcję z boku płyty: „IESVS CHRISTVS” dedykowaną Zbawicielowi.

GILÓW – kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (8.00)

W 1993 r. zaadoptowany budynek PGR-u.

LIPIE GÓRY– pw. św. Józefa (10.30)

Bud. I poł. XVIII w. o konstrukcji szachulcowej, jednonawowy, pośw. 1957 r.

PIELICE – pw. MB Nieustającej Pomocy (9.15)

Bud. w XIII w., przebud. w XIV w., jednonawowy, z kamienia ciosanego, pośw. 1956 r.

Terytorium parafii

Gilów, Lipie Góry, Ogardy, Pielice

Poprzedni proboszczowie

ks. Józef Król – 25.04.1974 r.

ks. Witold Kosicki – 1.07.1979 r.

ks. Józef Bilski – 25.08.1989 r.

ks. Antoni Olichwer – 15.02.1991 r.

ks. Henryk Kaliszuk – 1.08.2005 r.

Wizytacje kanoniczne

1988 r. (bp Józef Michalik), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Adam Dyczkowski), 2004 r. (bp Edward Dajczak), 2009 r. (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content