OŁOBOK pw. św. Bartłomieja

ks. kan. inż. mgr Tadeusz WIELGOLASKI (22.08.2001) - proboszcz

Liczba wiernych: 1950

Erygowana: 1240 r.

Odpust: 24 sierpnia

Historia

Początki parafii sięgają czasów św. Jadwigi, kiedy książę Henryk I w 1224 r. teren dzisiejszej parafii Ołobok i Skąpe darował klasztorowi cysterek w Trzebnicy. Ołobok, jak i cały teren świebodziński, do 1654 r. należał do diecezji poznańskiej. Od r. 1548 do 1653 kościół był w rękach protestantów.  Dopiero po „redukcji” przeprowadzonej przez cesarza Ferdynanda II w 1653 r., kościoły wraz z majątkiem wróciły w ręce katolików. Z rozpoczęciem panowania pruskiego króla Fryderyka II (aż do końca I wojny światowej) zaczął się dla katolików okres nietolerancji ze strony państwa i ewangelików, a nawet czas prześladowań. W miejsce troskliwej i życzliwej ksieni z Trzebnicy pojawili się ewangeliccy właściciele majątków, którzy rościli sobie prawo m.in. do zatwierdzania uchwał rady parafialnej w sprawach majątkowych, czy prawo prezentacji nowego proboszcza. Sytuacja zaczęła się normować dopiero po wejściu w życie „Umowy regulującej majętność między katolikami i ewangelikami” z 1833 r. Wtedy to do parafii katolickiej w Ołoboku przydzielono kościoły w Chociulach, Rokietnicy, Węgrzynicach i Międzylesiu.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

OŁOBOK – pw. św. Bartłomieja (17.00 - sobota, w okresie wakacyjnym: 18.00, 12.00)

Zbud. 1795 r., styl klasycystyczny, kryty łupkiem, a wieża blachą cynkową, pośw. 1798 r. Prezbiterium: w ołtarzu obraz św. Bartłomieja.

CHOCIULE– pw. Wniebowzięcia NMP (10.30, w okresie wakacyjnym: 9.00)

Bud. 1908 r., późny gotyk, poewangelicki, filia Ołoboku od 1670 r., pośw. 15 sierpnia 1946 r.

ROKIETNICA – pw. św. Jadwigi (8.00 - w okresie wakacyjnym: sobota 17.00)

Cysterki trzebnickie otrzymały na własność Rokietnicę w roku 1267 i ufundowały tu drewniany kościół, który istniał jeszcze w 1407 r. W wieku XVI zabrany przez protestantów a w połowie XVII w. ponownie przywrócony dla kultu katolickiego i włączony do parafii Węgrzynice. Obecny kościół zbud. w 1832 r., konstrukcja szachulcowa, wieża zwieńczona baniastym hełmem z latarnią, pośw. 1946 r.

WĘGRZYNICE – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (9.00 - w okresie wakacyjnym: sobota 18.00)

Neogotyk z 1885 r. Miejscowość należała już w 1267 r. do dóbr cysterek trzebnickich, które tutaj fundowały kościół parafialny. W czasie wizytacji biskupiej w 1670 r. wymieniony jest tytuł kościoła: św. Walentego. Chylący się ku upadkowi kościół został rozebrany i na cmentarzu pozostała tylko drewniana wieża przekazana w r. 1988 dla skansenu w Ochli. Obecny kościół murowany zbud. w 1885 r., pośw. 12 grudnia 1945 r.

W okresie wakacyjnym dodatkowo msza św. polowa w Niesulicach

Terytorium parafii

Błonie, Borów, Chociule, Kalinowo, Łąkie, Niesulice, Ołobok, Rokietnica, Węgrzynice

Poprzedni proboszczowie

ks. Wincenty Janoszek – 20.10.1940 r.

ks. Józef Trościańczyk – 1.09.1963 r.

ks. Józef Pohla – 6.07.1970 r.

ks. Władysław Stachura – 1.07.1978 r.

ks. Bolesław Gumieniuk – 27.08.1991 r.

ks. Zbigniew Samociak – 24.08.1999 r.

Powołania w parafii

ks. Stanisław Czerkawski, ks. Józef Popiel, s. Agnieszka Rybak SJK

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1967 r. (bp Ignacy Jeż), 1974 r. (bp Paweł Socha), 1979 r. (bp Wilhelm Pluta), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content