OSIECZNICA pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła

ks. dr Andrzej MACIEJEWSKI (1.08.2018) - proboszcz

Liczba wiernych: 1700

Erygowana: 29 czerwca 1980 r.

Odpust: 29 czerwca

Historia

Parafia powstała z podziału parafii w Krośnie Odrz. 2 marca 1971 r. mianowano ks. E. Wilguckiego wikariuszem parafii w Krośnie Odrz. z rezydencją w Osiecznicy. Ze względu na utrudnienia ze strony władz państwowych, dopiero 10 lat później otrzymał nominację na administratora parafii.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

OSIECZNICA – pw. św. Ap. Piotra i Pawła (17.00 - sobota, 11.30)

Bud. w roku 1816, konstrukcja szachulcowa, jednonawowy, zewn. bryła na wzór bazyliki, pośw. 29 lipca 1947 r.

CZETOWICE– pw. MB Bolesnej (8.30)

Renesans, bud. XVI w., wieża 1654 r., renesansowy ołtarz w kształcie tryptyku, pośw. 6 czerwca 1946 r.

ŁOCHOWICE– pw. Chrystusa Króla (10.00)

Pierwszy kościół wzm. w 1308 r., obecny bud. w 1820 r., późno klasycystyczny, pośw. 16 czerwca 1946 r.

SKÓRZYN – pw. św. Stanisława Bpa (13.00)

Bud. 1992-94 r., pośw. 10 kwietnia 1994 r.

BIELÓW– pw. Pierwszych Męczenników Polski (18.00 - sobota, w okresie obowiązywania czasu zimowego – 16.00)

OSIECZNICA – kaplica pw. MB Fatimskiej (przy plebanii)

Terytorium parafii

Bielów, Czetowice, Łochowice, Osiecznica, Skórzyn

Poprzedni proboszczowie

ks. Emil Wilgucki – 2.03.1971 r.

ks. Józef Rusin – 7.01.1995 r.

ks. Andrzej Nowak – 22.08.2001 r.

Wizytacje kanoniczne

1974 r. (bp Wilhelm Pluta), 1980 r. (bp Wilhelm Pluta), 1988 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Edward Dajczak), 2005 r. (bp Pawel Socha), 2010 r. (bp Paweł Socha), 2017 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content