OSOWA SIEŃ pw. świętych Fabiana i Sebastiana

zob. parafia Dębowa Łęka

ks. kan. Zbigniew GARBAREK (24.08.1999) - proboszcz

ks. mgr Łukasz MIELNIK (10.02.2024) - administrator parafii

Liczba wiernych: 1760

Erygowana: 1510 r.

Odpust: 20 stycznia

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o kościele i parafii pochodzi z 1325 r. Na przełomie XIV i XV w. nastąpiła przebudowa kościoła. Nazwa  Osowa Sień pochodzi od rodu Ossowskich, których nagrobki w języku polskim, epitafia i witraże znajdują się w kościele, co świadczy o polskości tych ziem. Pierwszy kościół był pod wezwaniem św. Mikołaja. Za panowania Zygmunta Augusta, Ossowscy przyjąwszy protestantyzm, oddali ten kościół swoim współwyznawcom. W ich rękach pozostał do 20 stycznia 1700 r. Po roku 1945, z braku księży diecezjalnych, opiekę duszpasterską przez 5 lat sprawowali franciszkanie ze Wschowy. W 1956 r. duszpasterstwo znów przejęli księża diecezjalni. Od 2006 r. przez parafię, od kapliczki Wincentowo, z kierunku od Leszna, przechodzi Droga św. Jakuba do kościoła i dalej do Wschowy. Szlak Jakubowy jest oznaczony symbolem białej muszli z wpisanym czerwonym krzyżem.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

OSOWA SIEŃ – pw. św. Fabiana i Sebastiana (8.30, 11.30)

Kościół parafialny p.w. św. fabiana i Sebastiana, wzmiankowany w 1325 r., przebudowany w XIV-XV w. w stylu późnogotyckim z kamienia nieciosanego, konsekrowany 20 stycznia 1700 r. przez biskupa poznańskiego Hieronima Wierzbickiego.  W prezbiterium podnoszony obraz św. Fabiana i Sebastiana, za którym znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Terytorium parafii

Buczyna, Osowa Sień, Wincentowo

Poprzedni proboszczowie

ks. Felix Vogelgesung – 1943 r.

o. Tytus Semkło OFMCap. – 24.10.1945 r.

o. Alojzy Rajmund Jański OFM – 27.01.1949 r.

ks. Tadeusz Czeniejewski – 7.01.1950 r.

ks. Władysław Szeremet – 12.1956 r.

ks. Tacjan Mazurkiewicz – 25.02.1957 r.

ks. Kazimierz Łabiak – 1.12.1965 r.

ks. Aleksander Walkowiak – 22.08.1995 r.

Powołania w parafii

ks. Zbigniew Stanek, s. Małgorzata Pieprzyk CFM, s. Rita Szymanowska OSU, s. Małgorzata Radomska, s. Karolina Zięcina CSSF

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1966 r. (bp Ignacy Jeż), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Adam Dyczkowski), 2005 r. (bp Edward Dajczak), 2010 r. (bp Paweł Socha), 2016 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content