PRZYTOCZNA pw. Trójcy Świętej

ks. Sławomir KUPIEC (21.02.2001) - proboszcz

Liczba wiernych: 3084

Erygowana: 1755 r.

Odpust: Uroczystość Najświętszej Trójcy

Historia

Kościół w Przytocznej został ufundowany w XIII w. Pierwsza wyraźna wzmianka o tutejszej parafii pochodzi z 1420 r. Księga Uposażeń z 1510 r. podaje Przetoczno jako miejscowość, w której znajduje się kościół parafialny. Teren parafii był bardzo rozległy. Należały do niej w tamtym czasie Przetoczno, Dłusko, Goraj, Strychy i Krobielewo, a pierwotnie także Wierzbno i Gorzycko, odłączone w XV w. W XVI kościół dostał się w ręce protestantów. katoliccy mieszkańcy parafii korzystali z posługi duszpasterzy z Rokitna. Dla pozostałych katolików ze wschodniej części byłej parafii przytockiej Barbara, wdowa po Erneście Brezie, wybudowała w Goraju, nową świątynię. Dopiero w 1739 r., na mocy dekretu Trybunału Koronnego, katolicy w Przytocznej uzyskali prawo do posiadania własnej świątyni. W latach 1739-40, za zgodą biskupa poznańskiego, kasztelan kaliski Andrzej Wyssogota Zakrzewski, wybudował z muru pruskiego nowy kościół. Jednak do 1754 r. był on filią parafii w Goraju. W 1754 r. Przytoczna została odłączona od parafii w Goraju, a świątynia zyskała prawa kościoła parafialnego. Kościół w Przytocznej z biegiem lat uległ zniszczeniu i groził zawaleniem. Nową świątynię wybudowano w latach 1870-71 w stylu neoromańskim pod protektoratem proboszcza, ks. Ignacego Schulza i patrona kościoła, Karola Ferdynanda Schulza. Prawdopodobnie świątynię w stanie surowym poświęcił dziekan i proboszcz rokitniański ks. Aleksander Pestrych. Konsekracji dokonał bp Edward Likowski, sufragan poznański, 25 września 1898 r. Ostatnim proboszczem przed II wojną światową był ks. Leon Klemt, który został rozstrzelany w 1945 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

PRZYTOCZNA – pw. Trójcy Świętej (18.00 - sobota, 9.00, 12.00, 17.00)

Bud. 1871 r. w stylu neogotyckim, konsekr. 25 września 1898 r. przez bp. Edmunda Likowskiego. Prezbiterium: barokowy ołtarz główny, obraz Trójcy Świętej z XIX w.

NOWA NIEDRZWICA – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (10.30)

Terytorium parafii

Dębówko, Gaj, Krasne Dłusko, Lubikowo, Lubikówko, Nowa Niedrzwica, Poręba, Przytoczna

Poprzedni proboszczowie

ks. Franciszek Ksawery Wierzbicki – 1945 r.

ks. Mieczysław Rumiński – 10.06.1959 r.

ks. Piotr Mazurek – 4.07.1987 r.

ks. Franciszek Kornakiewicz – 20.08.1997 r.

Powołania w parafii

o. Jan Jarosz OC, s. Maria Matusiak, s. Joanna Lamcha CSE, s. Krystyna Frank RM

Wizytacje kanoniczne

1954 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1960 r. (ks. Józef Anczarski), 1968 r. (bp Ignacy Jeż), 1976 r. (bp Paweł Socha), 1983 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Edward Dajczak), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2001 r. (bp Edward Dajczak), 2006 r. (bp Adam Dyczkowski), 2012 r. (bp Tadeusz Lityński), 2019 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content