poniedziałek , 18 stycznia 2021

PSZCZEW pw. św. Marii Magdaleny

ks. mgr Stanisław KLICH (1.08.2013) - proboszcz

ks. mgr Michał BARAŃSKI (25.08.2020) - wikariusz

ks. Edward BISKUPSKI (23.03.2020) - rezydent

Liczba wiernych: 3430

Kościoły (Msze św. w niedzielę):

  • PSZCZEW – pw. św. Marii Magdaleny (8.00, 12.00, 17.00)
  • POLICKO – pw. Ducha Świętego (9.20)
  • STOŁUŃ – kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (10.30)
  • ZIELOMYŚL – pw. św. Józefa (9.30)
  • NOWE GORZYCKO – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego (10.30)
  • SZARCZ – msza w zaadaptowanej świetlicy wiejskiej (11.40)
  • SZARCZ – kaplica ss. felicjanek w DPS (7.30)

Zgromadzenia zakonne:
Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu św. Ojca Franciszka – felicjanki
Szarcz 30, 66-330 Pszczew, tel. 95-749-10-09