niedziela , 16 czerwca 2024

PSZCZEW pw. św. Marii Magdaleny

ks. mgr Stanisław KLICH (1.08.2013) - proboszcz

ks. mgr Michał BARAŃSKI (25.08.2020) - wikariusz

Liczba wiernych: 3430

Erygowana: 1250 r.

Odpust: 22 lipca i 7 października

Historia

Pszczew należał do biskupów poznańskich, co potwierdza dokument z 1259 r. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z XI w., chodzi o kościół p.w. św. Wojciecha, który został rozebrany w 1884 r. Od średniowiecza do roku 1796 Pszczew był kluczowym ośrodkiem dóbr bp. Andrzeja z Bnina Opalińskiego. Jego utworzenie można wiązać z powołaniem w 1298 r. archidiakonatu pszczewskiego. Archidiakoni wchodzili w skład kapituły katedralnej w Poznaniu. Drugiego czerwca 1602 r. odbyła się w Pszczewie słynna kongregacja synodalna, zwołana przez bp Wawrzyńca Goślickiego. Wzięło w niej udział duchowieństwo dekanatów pszczewskiego, lwóweckiego i grodzkiego. Pszczew do 1793 r. należał do Polski. W Pszczewie jako mieście biskupim istniał zakaz osiedlania się ludzi wyznania niekatolickiego. Po pierwszym rozbiorze, a więc od 1774 r., pozostawał po stronie niemieckiej. Protestanci pojawili się w II połowie XVIII w., a na rozwój gminy protestanckiej miała wpływ konfiskata dóbr biskupich w 1796 r. Wtedy miasto podzieliło się na dwa okręgi: miejski – katolicki i dworski – protestancki, dla którego w dniu 18 maja 1865 r. poświecono nowo zbudowany zbór protestancki. W 1920 r. parafię w Pszczewie podporządkowano w delegaturze arcybiskupiej w Tucznie, przekształconej następnie w Prałaturę Pilską. W 1938 r. Pszczew został włączony do prowincji brandenburskiej, a w 1945 r. do Administracji Apostolskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

PSZCZEW – pw. św. Marii Magdaleny (8.00, 12.00, 17.00, 19.00 - w lecie)

Pierwsza wzmianka o kościele poch. z XV w. Ufundował go 5 lipca 1446 r. bp Andrzej z Bnina Opaliński. Spłonął w 1631 r. Obecny kościół, a przy nim przytulisko-szpital, ufundowany został ok. 1650 r. przez bp. Andrzeja Szołdrskiego, a konsekrowany w 1654 r. przez bp. Floriana Czartoryskiego. Przebudowano go w latach 1738-75. Dzisiaj posiada wystrój renesansowo-barokowy. Prezbiterium: obraz wyk. w 1895 r. przedstawiający św. Marię Magdalenę.

POLICKO – pw. Ducha Świętego (9.30)

Bud. 1990 r., pośw. 1991 r.

STOŁUŃ – kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (10.30)

Adoptowana sala restauracyjna, bud. 1957 r., pośw. 1957 r.

ZIELOMYŚL – pw. św. Józefa (9.30)

Bud. 1984 r., adoptowane pomieszczenie gospodarcze, pośw. 1991 r.

NOWE GORZYCKO – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego (10.30)

Zaadoptowana świetlica wiejska.

SZARCZ – msza w zaadaptowanej świetlicy wiejskiej (11.40)

SZARCZ – kaplica zakonna felicjanek w DPS (7.30)

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu św. Ojca Franciszka – felicjanki

Szarcz 30, 66-330 Pszczew, tel. 95-749-10-09

Terytorium parafii

Borowy Młyn, Janowo, Nowe Gorzycko, Policko, Pszczew, Rańsko, Stołuń, Szarcz, Zielomyśl

Poprzedni proboszczowie

ks. Władysław Dubaniowski – 1945 r.

ks. Franciszek Hornik – 1960 r.

ks. Władysław Piękoś – 1969 r.

ks. Leopold Donocik – 9.09.1979 r.

ks. Andrzej Ignatowicz – 28.07.1988 r.

ks. Andrzej Suchorski – 20.08.1997 r.

ks. Zygmunt Mokrzycki – 18.08.2003 r.

ks. Jerzy Gałązka – 1.08.2009 r.

Powołania w parafii

ks. Henryk Jągowski, ks. Zdzisław Koch, ks. Konrad Grobys, ks. Zbigniew Bujanowski, ks. Jarosław Leśny, s. Aldona Puk RM

Wizytacje kanoniczne

1953 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1960 r. (bp Wilhelm Pluta), 1968 r. (bp Ignacy Jeż), 1976 r. (bp Paweł Socha), 1983 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Edward Dajczak), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2001 r. (bp Edward Dajczak), 2006 r. (bp Adam Dyczkowski), 2012 r. (bp Tadeusz Lityński), 2019 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content