RAPOCIN pw. św. Wawrzyńca

ks. kan. mgr Rafał ZENDRAN (1.08.2006) - proboszcz

(rezyduje w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie, adres zob. parafia Wniebowzięcia NMP w Głogowie)

Erygowana: 1946 r.

Historia

Wzmianka o miejscowości i kościele poch. z 1297 r. Do 1810 r. wieś wraz z kościołem należała do klarysek z Głogowa. W czasie wojny kościół spalony, odbudowany w 1950 r. Życie religijne i ekonomiczne zamieszkałej tu ludności rozwijało się pomyślnie. Na skutek zniszczeń ekologicznych powstałych w wyniku działalności huty miedzi w Głogowie, parafia Rapocin zaczęła się wyludniać. Ludność Rapocina, ze względu na duże skażenie terenu, została w 1987 r. wysiedlona, a budynki rozebrane. Mieszkańcy z innych miejscowości zostali powierzeni opiece duszpasterskiej parafii Wniebowzięcia NMP.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

RAPOCIN – pw. św. Wawrzyńca

Gotyk, konsekr. 1967 r., od 1987 r. nieczynny.

GRODZIEC MAŁY – pw. Ducha Świętego (9.30)

Poprotestancki, bud. 1900 r., po 1945 r. dostosowany do potrzeb katolików.

SOBCZYCE – pw. MB Różańcowej (11.00)

W 1985 r. zaadoptowany na kaplicę budynek mieszkalny bud. w 1910 r.

Terytorium parafii

Bogumice, Ceber, Grodziec Mały, Krzekotówek, Sobczyce, Zabiele

Poprzedni proboszczowie

o. Stanisław Dudek CSsR – 22.01.1946 r.

o. Stanisław Grela CSsR – 25.03.1949 r.

ks. Eugeniusz Kapusta – 1.07.1958 r.

ks. Daniel Dąbrowski – 2.10.1962 r.

ks. Marian Fedorko – 15.03.1971 r.

ks. Janusz Michalak – 1.07.1982 r.

ks. Aleksander Walkowiak – 21.08.1987 r.

ks. Ryszard Dobrołowicz – 25.08.1994 r.

Powołania w parafii

ks. Alfred Gryniewicz

Wizytacje kanoniczne

1961 r. (bp Wincenty Urban), 1969 r. (bp Paweł Latusek), 1977 r. (bp Wilhelm Pluta), 1984 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Paweł Socha), 2002 r. (bp Paweł Socha), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content