RZEPIN pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ks. kan. Stanisław WENCEL (25.08.1989) - proboszcz

ks. mgr Damian WIERZBICKI (25.08.2020) - wikariusz

ks. mgr Bartłomiej RYBACKI (25.08.2022) - wikariusz

ks. Antoni OLICHWER (2.08.2010) – rezydent

ks. kan. Józef ANDRZEJEWSKI (10.08.2004) – emeryt

Liczba wiernych: 7800

Erygowana: 1 marca 1937 r.

Odpust: Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa

Historia

O katolickim kościele i parafii istnieją wzmianki w dokumentach z XIII w. W okresie reformacji parafia została przejęta przez luteran. W 1860 r. kościół został przebudowany, a w 1879 r. nadano mu tytuł św. Katarzyny. Do 1945 r. był zborem protestanckim. Katolików było około 500. W 1934 r. wybudowali dla siebie na zachodnim krańcu miasta kościół poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W 1945 r., po osiedleniu się tutaj ludności polskiej, Państwowy Zarząd Tymczasowy przekazał dnia 29 października 1945 r. kościół św. Katarzyny parafii rzymskokatolickiej w Rzepinie, natomiast kościół Najśw. Serca Pana Jezusa służył jako kaplica pogrzebowa. Rozbudowany w latach 1985-95. W dniu jego konsekracji dokonano zamiany tytułów obu kościołów rzepińskich. Wskutek tego kościół filialny stał się parafialnym.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

RZEPIN – pw. Najśw. Serca Pana Jezusa (8.00, 11.00)

Dawniej pw. św. Katarzyny, gotyk, bud. w XIV w., z kamienia ciosanego, gruntownie przebud. w 1860 r. Od 17 maja 1995 r. kościół parafialny, pośw. 4 listopada 1945 r. Prezbiterium: Chrystus na krzyżu, tabernakulum i ciernie wykonane z ozdobnego metalu; 7 witraży z centralnym przedstawiającym Najśw. Serce Pana Jezusa.

DRZEŃSKO – pw. Jezusa Miłosiernego (10.30)

Bud. XVIII w., odbud. w 1985 r., konsekr. 24 kwietnia 1988 r. przez bp. Józefa Michalika.

GAJEC – pw. Świętej Rodziny (12.00)

Bud. w 1800 r., konsekr. 24 kwietnia 1988 r. przez bp. Józefa Michalika.

LUBIECHNIA WIELKA – pw. MB Różańcowej (9.00)

Gotyk, bud. XIX w., pośw. 19 czerwca 1950 r.

LUBIECHNIA MAŁA – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (12.00)

Konstrukcja szachulcowa, bud. 1669 r., pośw. 1947 r.

RZEPIN – pw. św. Katarzyny (7.00, 10.00, 12.00, 19.00)

Dawniej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, bud. w 1934 r., przebud. w 1985-95 r., pośw. 17 maja 1995 r. przez bp. Adama Dyczkowskiego; w prezbiterium figura Jezusa z 1934 r.; witraż ufundowany przez Piusa XI, przedstawiający św. Wojciecha.

STAROŚCIN – pw. św. Huberta (9.00)

Bud. 1991-93 r., pośw. 30 listopada 1993 r. przez bp. Adama Dyczkowskiego.

Terytorium parafii

Drzeńsko, Gajec, Jerzmanice, Lubiechnia Mała, Lubiechnia Wielka, Nowy Młyn, Rzepin, Rzepinek, Starościn

Poprzedni proboszczowie

ks. Mieczysław Brzeziński – 5.04.1945 r.

ks. Stanisław Maślona – 29.09.1956 r.

ks. Kazimierz Terlecki – 1.04.1957 r.

ks. Stanisław Kusiak – 1.02.1962 r.

Powołania w parafii

ks. Marian Wojnicki, ks. Jan Kazieczko, ks. Stanisław Sołtys, ks. Augustyn Kozior, ks. Leopold Juszczyszyn, ks. Dariusz Ludwikowski, ks. Paweł Antoniak, br. Tomasz Chudziak SCI, s. Michalina Strzelecko, s. Krystyna Peszko, s. Stanisława Krasucka CM, s. Monika Ostaszewska SJK, s. Joanna Karaśkiewicz SOD

Wizytacje kanoniczne

1951 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1962 r. (bp Jerzy Stroba), 1970 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1984 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Paweł Socha ), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2003 r. (bp Paweł Socha), 2008 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content