SERBY pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła

ks. mgr Marek WAŚCIŃSKI (1.08.2023) - proboszcz

Liczba wiernych: 1300

Erygowana: 31 sierpnia 1989 r.

Odpust: 29 czerwca

Historia

Parafia powstała z podziału parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie. Kościół ewangelicki, dzisiejszy - parafialny, w 1945 r. został zniszczony. Do czasu odbudowy kościoła, miejscem kultu była kaplica adoptowana ze stodoły. Po sprzedaniu kaplicy, z uzyskanych funduszy oraz z ofiar wiernych, wybudowano plebanię. Po stworzeniu warunków do samodzielnego funkcjonowania bp Józef Michalik erygował nową parafię, a posługę w niej powierzył redemptorystom. Od 2008 r. parafie obsługują duchowni diecezjalni.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SERBY – pw. św. Ap. Piotra i Pawła (8.00, 12.00, 17.00)

Zbud. w XIX w., zniszczony w 1945 r., odbud. i konsekr. w 1959 r. Prezbiterium: Ostatnia Wieczerza, figury rzeźbione przez Zdzisława Bolanowskiego z Tychów w 1975 r.

GOLA DRZEWIECKA – pw. św. Jadwigi (10.00)

Zbud. w 1670 r, konsekr. w 1678 r.

Terytorium parafii

Gola, Serby, Serby Stare

Poprzedni proboszczowie

o. Władysław Kantor CSsR – 31.08.1989 r.

o. Władysław Polak CSsR – 15.08.1991 r.

ks. Leszek Okpisz - 20.06.2008 r.

Wizytacje kanoniczne

1954 r. (ks. Kazimierz Lagosz), 1961 r. (bp Wincenty Urban), 1969 r. (abp Bolesław Kominek), 1976 r. (bp Wilhelm Pluta), 1981 r. (bp Paweł Socha), 1989 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Paweł Socha), 2005 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content