SIEDLNICA pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apostoła

ks. mgr Dominik KAMIŃSKI (1.08.2022) - proboszcz

Liczba wiernych: 2200

Erygowana: 7 lipca 1310 r.

Odpust: 8 września i 27 grudnia

Historia

Pierwotnie kościołem parafialnym był kościół w Kowalewie, drewniany, zbudowany w 1200 r. pw. św. Jakuba. Zniszczony w połowie XVI w., następnie odbudowany w 1360 r. zostaje dołączony jako kościół filialny do Świdnicy (Siedlnicy). Obecny kościół pochodzący z XIII w. był w XV w. pod patronatem rodziny Kotwiczów. W XVI w. rodzina ta przyjmując wyznanie luterańskie, oddaje świątynię swoim współwyznawcom. W ich rękach jest do 1709 r. W tym też roku, wyrokiem Trybunału w Piotrkowie Trybunalskim, zwrócono go katolikom. W czasie starań o odzyskanie kościoła zginęli dwaj kapłani: ks. Sośnicki i J. Rachwalski. Od 1945 r., po zakończeniu działań wojennych, przybyła tu ludność z różnych terenów Polski.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SIEDLNICA – pw. Narodzenia NMP i św. Jana Ap. (10.30)

Bud. ok. 1300 r., przebudowany w 1604 r. w stylu gotyckim, murowany z cegły i kamienia, konsekrowany 7 lipca 1310 r. Prezbiterium: witraż z Matką Bożą z II połowy XIX w., tryptyk z 1960 r. z krzyżem, Matką Bożą i św. Janem Apostołem, sceny tajemnic różańcowych.

JĘDRZYCHOWICE – pw. św. Jana z Dukli (12.00)

Gotyk, bud. 1421 r., w czasach reformacji zabrany na zbór protestancki i takim pozostał do 1945 r., pośw. 19 lipca 1945 r.

OLBRACHCICE – pw. bł. Władysława z Gielniowa (9.00)

Zbud. 1895 r. z cegły w stylu neogotyckim, pośw. 12 lipca 1945 r.

SIEDLNICA – kaplica pogrzebowa

Bud. XVIII w., dawne mauzoleum rodziny Peiker.

Terytorium parafii

Czerlejewo, Jędrzychowice, Kowalewo, Łęgoń, Olbrachcice, Siedlnica

Poprzedni proboszczowie

o. Konstancjusz W. Włodyka OFM Bern. – 6.06.1945 r.

ks. Bronisław Barański – 3.12.1948 r.

ks. Walenty Kołodziejczyk – 10.12.1949 r.

ks. Bolesław Dratwa – 22.06.1959 r.

ks. Antoni Kostecki – 27.08.1968 r.

ks. Bolesław Gumieniuk - 22.08.2001 r.

Powołania w parafii

ks. Ryszard Liszkiewicz , o. Dariusz Wajs OMI, s. Elżbieta Niepla CFM

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1965 r. (bp Ignacy Jeż), 1974 r. (bp Paweł Socha), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Adam Dyczkowski), 2005 r. (bp Edward Dajczak), 2010 r. (bp Paweł Socha), 2016 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content