SKWIERZYNA pw. św. Mikołaja

ks. Kazimierz MAŁŻEŃSKI CM (1.07.2016) - proboszcz

ks. Hubert KOWALEWSKI CM (1.07.2023) - wikariusz

ks. Bogusław MORDAL CM (01.07.2018) - jur.

ks. Robert KRZYŚKÓW CM (1.07.2021) - jur.

Liczba wiernych: 10000

Erygowana: XIII w.

Odpust: 6 grudnia i 24 maja

Historia

Powstanie parafii w Skwierzynie datuje się na drugą połowę XIII w. Początkowo należała do diecezji poznańskiej. W 1556 r., pod wpływem szerzącego się protestantyzmu, kościół, wybudowany pod koniec XIII w., został przekazany protestantom. Dopiero w 1605 r. na prośbę bpa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego kościół ponownie zwrócono katolikom. Dokumenty historyczne wskazują, że w mieście wybudowano w 1569 r. klasztor, a przy nim szpital Świętego Ducha. Mieszkali tu również Żydzi, którzy w 1532 r. wybudowali synagogę. W 1923 r. Skwierzyna została przyłączona do nowo utworzonej Administracji Apostolskiej - Prałatury Pilskiej. Od zakończenia II wojny światowej w parafii duszpasterzują księża ze Zgromadzenia św. Wincentego á Paulo. Do wyjątkowych wydarzeń w życiu religijnym i społecznym parafii należy zaliczyć pobyt Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda w 1947 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SKWIERZYNA – pw. św. Mikołaja - sanktuarium MB Klewańskiej (18.00 - sobota, 7.00, 8.30, 12.00, 18.00)

Zbud. druga połowa XIV w., przebud. 1540 i 1604 r. Zniszczony pożarami w 1624 i 1712 r. Ostatnia gruntowna przebudowa: 1861-63 (podwyższenie kościoła, nowe sklepienie, otwory okienne, murowana iglica wieży). Kościół późnogotycki, trójnawowy, halowy czteroprzęsłowy z obejściem, zamknięty od wschodu trójbocznie, z prostokątną kruchtą od północy. Ambona z XVIII w. w stylu gotyckim, rzeźbiona w drewnie. Konsekr. 17 maja 1863 r. Prezbiterium: w ołtarzu głównym obraz patrona parafii św. Mikołaja, a także łaskami słynący obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, przywieziony w roku 1945 z Klewania na Wołyniu, pochodz. z XVII-XVIII w.

KROBIELEWKO – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (9.00 - III, VI, IX i XIII, w pozostałe m-ce 17.15 – sobota)

Styl halowy, drewniany, bud. 1924 r. Zawsze był kościołem katolickim, do 1964 r. przynależał do par. Goraj, pośw. 1927 r.

MURZYNOWO – pw. Niepokalanego Serca NMP (11.30)

Pierwsze wzmianki o drewnianym kościele pochodzą z XV w. W wieku XVI przeszedł w ręce protestantów. Obecny ufundowany, w stylu romańskim, przez księcia Antoniego Jabłonowskiego w 1774 r. Po rozbiorach Polski przejęli go protestanci, a w okresie międzywojennym służył wiernym dwóch wyznań. Pośw. 25 grudnia 1947 r. przez proboszcza ks. E. Nowaka.

NOWY DWÓR – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (8.00 - I, IV, VII i X; w II, V, VIII i XI 16.00 - sobota; w III, VI, IX i XII 17.15 – sobota)

Neoromański, bud. XIX w. Początkowo należał do par. Goraj, a od 1958 r. do Skwierzyny; pośw. 15 czerwca 1958 r.

SKWIERZYNA – pw. Najświętszego Zbawiciela (10.00)

Bud. 1846-1954, poewangelicki. Po zakończeniu wojny był najpierw kościołem garnizonowym, potem szkolnym, przeznaczonym głównie dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. Kościół został pośw. 19 maja 1946 r.

ŚWINARY – pw. MB Królowej Polski (10.15)

Neogotyk, z cegły klinkierowej, bud. przez gminę protestancką w 1877 r., jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym pięciobocznie, pośw. 1 października 1946 r.

WIEJCE – pw. św. Józefa Robotnika (9.00 - II, V, VIII i XI; 16.00 – sobota - pozostałe m-ce)

Neogotyk, styl halowy, bud. koniec XIX w. Początkowo należał do par. Goraj, w 1964 r. przyłączony do Skwierzyny; pośw. po generalnym remoncie w 1974 r.

PIŁKA – Eucharystia sprawowana w pomieszczeniu DPS (13.00 – II niedziela miesiąca)

SKWIERZYNA – kaplica zakonna księży misjonarzy

SKWIERZYNA – kaplica szpitalna (15.00 – sobota)

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo

Terytorium parafii

Kijewice, Krobielewko, Łomno, Murzynowo, Nowy Dwór, Piłka, Skrzynica, Skwierzyna, Świniary, Warcin, Wiejce, Zamyślin

Poprzedni proboszczowie

o. Felicjan Gomółczak OFM – 1945 r.

ks. Edmund Nowak CM – 8.11.1945 r.

ks. Antoni Smoluk CM – 6.04.1949 r.

ks. Józef Szczerbiński CM – 1967 r.

ks. Edmund Łowiński CM – 1967 r.

ks. Henryk Krzysteczko CM – 1976 r.

ks. Henryk Chojnacki CM – 1.08.1985 r.

ks. Piotr Kwiecień CM – 9.08.1988 r.

ks. Jerzy Młynek CM – 1.07.1992 r.

ks. Czesław Surówka CM – 1.07.1995 r.

ks. Wojciech Miśkowiec CM – ?

ks. Marek Bednarek CM - ?

ks. Dariusz Kurek CM – 25.06.2004 r.

ks. Grzegorz Markulak CM – 25.06.2010 r.

ks. Cezary Kokociński CM – 24.06.2013 r.

Powołania w parafii

ks. Dariusz Chmist, ks. Ludwik Wierzchołowski CM, ks. Marek Golec CM, ks. Mariusz Czajkowski CM, s. Arletta Chmist CM, s. Katarzyna Szałkowska JM, s. Małgorzata Mach CM, ks. Andrzej Telus CM, ks. Maciej Golas CM, ks. Rafał Witkowski, ks. Michał Wereta

Wizytacje kanoniczne

1954 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1960 r. (bp Wilhelm Pluta), 1968 r. (bp Ignacy Jeż), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1983 r. (bp Wilhlem Pluta), 1990 r. (bp Edward Dajczak), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2001 r. (bp Edward Dajczak), 2006 r. (bp Adam Dyczkowski), 2012 r. (bp Tadeusz Lityński), 2019 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content