SŁAWA pw. św. Michała Archanioła

ks. kan. Jerzy ŚLUSARCZYK (1.08.2007) - proboszcz

ks. mgr Zbigniew KARDASZ (23.08.2013/25.08.2020) - rezydent

ks. Edward URBAŃSKI (25.08.2016) – rezydent

Liczba wiernych: 6520

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SŁAWA – pw. św. Michała Arch. (8.00, 10.00, 12.00, 17.00)

LIPINKI – pw. MB Rokitniańskiej (11.00)

PRZYBYSZÓW – pw. MB Bolesnej (9.30)

SŁAWA – pw. Miłosierdzia Bożego

GOLA – zaadaptowany budynek OPS (13.00)

TARNÓW JEZIERNY – kaplica w zaadaptowanej świetlicy OPS (14.00)