SŁAWA pw. św. Michała Archanioła

ks. kan. Jerzy ŚLUSARCZYK (1.08.2007) - proboszcz

ks. mgr Dariusz TUSZYŃSKI (25.03.2021) - wikariusz

ks. Edward URBAŃSKI (25.08.2016) – rezydent

ks. mgr Marek BODZIONY (1.08.2022) - rezydent

ks. mgr Tadeusz PIRZECKI (2013) - emeryt

Liczba wiernych: 6520

Erygowana: XIV w.

Odpust: 29 września

Historia

Miasto założył prawdopodobnie książę głogowski Konrad lub jego syn Henryk II w XIII w., chociaż pierwsza wzmianka o Sławie pochodzi z 1312 r. W XV w. nabywają ją Rechenbergowie z Borowa Polskiego, a ok. 200 lat później przechodzi w ręce Barwitzów hrabiów von Fernemont.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SŁAWA – pw. św. Michała Arch. (8.00, 10.00, 12.00, 17.00)

Gotyk i renesans, bud. ok. 1500 r. W 1604 r. dobudowano boczną nawę z grobowcami dla fundatorów. Prezbiterium: barokowy krzyż z 1600 r., ołtarz z pięcioma płaskorzeźbami.

LIPINKI – pw. MB Rokitniańskiej (11.00)

Bud. 1989-90 r., pośw. 1990 r. przez bp. J. Michalika.

PRZYBYSZÓW – pw. MB Bolesnej (9.30)

Renesans i barok, bud. XVI w. Kapitalny remont kościoła przeprowadzono w latach 1990-92,  pośw. 1992 r.

SŁAWA – pw. Miłosierdzia Bożego

Poewangelicki, bud. XIX w., pośw. 13 grudnia 1991 r. przez bp. J. Michalika.

TARNÓW JEZIERNY – pw. św. Huberta (14.00)

Pośw. 3 listopada 2007 r. przez bp. A. Dyczkowskiego.

GOLA – zaadaptowany budynek OPS (13.00)

Od 1990 r.

Terytorium parafii

Dębowo, Głuchów, Gola, Krępina, Kuźnica Głogowska, Lipinki, Myszyniec, Przybyszów, Sioło Dąb, Sława, Tarnów Jezierny, Tarnówek, Wróblów, Zwierzyniec

Poprzedni proboszczowie

ks. Kazimierz Tomkiewicz – 4.03.1945 r.

ks. Kazimierz Adamczak – 21.02.1974 r.

ks. Zenon Prętki – 3.02.1981 r.

Powołania w parafii

ks. Grzegorz Sopniewski, s. Zofia Płudowska CSE

Wizytacje kanoniczne

1977 r. (bp Wilhelm Pluta), 1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Edward Dajczak), 1996 r. (bp Adam Dyczkowski), 2002 r. (bp Paweł Socha), 2008 r. (bp Stefan Regmunt), 2014 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content