SŁOŃSK pw. Matki Bożej Częstochowskiej

ks. kan. Józef DROZD (1.08.2005) - proboszcz

Liczba wiernych: 3300

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 26 sierpnia

Historia

Historia parafii i kościoła jest ściśle związana z dziejami Rycerskiego Zakonu Szpitalnego św. Jana Jerozolimskiego, znanego powszechnie jako Zakon Joannitów, który od 1426 do 1810 r. był prawnym właścicielem Słońska i okolicznych wsi. Budowa kościoła rozpoczął w 1474 r. mistrz Zakonu Richard van der Schulenburg, a zakończył Georg von Schlaberndorf w roku 1522. 6 lipca 2008 r. parafia obchodziła 500-lecie poświęcenia kościoła parafialnego.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SŁOŃSK – pw. MB Częstochowskiej (8.00, 11.30, 17.00 – czas zimowy, 18.00)

Bud. w latach 1474-1522, pośw. 1508 r. przez biskupa lubuskiego Theodosiusa, pierwotnie kaplica zamkowa joannitów, wielokrotnie przebudowywany: 1694-1700, 1814-1817 oraz 1978-1980. Do dzisiaj budowla zachowała swój późnobarokowy wygląd, ponownie pośw. 26 sierpnia 1946 r. Prezbiterium: ołtarz renesansowy, pochodzący z kaplicy zamkowej w Köln, a podarowany przez księcia Johanna Georga von Brandenburg, gdy ten ten przeszedł na kalwinizm. Do dzisiaj zachowała się jedynie ambona wyk. w 1773 r., organy z 1845 r., barokowa chrzcielnica oraz figura Chrystusa.

CHARTÓW – pw. Chrystusa Króla (9.45)

Obecna świątynia bud. 1828; neogotyk; została wzniesiona w miejscu dawnego kościoła z 1576 r.; od 1426 r. należał do Zakonu Joannitów.

SŁOŃSK – kaplica cmentarna, ul. Lipowa

Terytorium parafii

Chartów, Przyborów, Słońsk

Poprzedni proboszczowie

ks. Władysław Piękoś – 15.08.1945 r.

ks. Roman Piątkowski – 09.1950 r.

ks. Jan Głażewski – 1.07.1971 r.

ks. Henryk Pastuszka – 25.08.1988 r.

Wizytacje kanoniczne

1962 r. (bp Ignacy Jeż), 1968 r. (bp Jerzy Stroba), 1976 r. (bp Wilhelm Pluta), 1984 r. (bp Paweł Socha), 1989 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Adam Dyczkowski), 1998 r. (bp Adam Dyczkowski), 2004 r. (bp Edward Dajczak), 2009 r. (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content