SŁUBICE pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

ks. Tomasz PARTYKA CM (24.06.2013) - proboszcz

ks. Maciej GOLAS CM (1.07.2020) - wikariusz

ks. Sławomir CZUJ CM (01.07.2018) - jur.

ks. Krzysztof ŚLIWA CM (1.07.2020) - jur.

ks. Jarosław ZIELIŃSKI CM (22.11.2021) - jur.

Liczba wiernych: 9600

Erygowana: 16 lutego 1948 r.

Odpust: 3 maja

Historia

Do roku 1945 obecne miasto Słubice, położone po prawej stronie rzeki Odry, było dzielnicą Frankfurtu. W tej części istniała tylko kaplica cmentarna, z której obecnie pozostały ruiny. W 1945 r. zamieszkała tu ludność polska. Po utworzeniu parafii, świetlicę w centrum miasta zaadoptowano na kaplicę, nadając jej tytuł NMP Królowej Polski. Gdy okazała się za mała, zaadoptowano salę teatralną w tzw. Domu Strzeleckim, tworząc w niej nową świątynię. Dziś na miejscu starej kaplicy stoi blok mieszkalny.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SŁUBICE – pw. NMP Królowej Polski (7.30, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00)

W 1946 r. zaadoptowana sala teatralna, budynek poch. z XIX w., styl salowy, gruntownie przebud. w latach 1970-75, pośw. 3 listopada 1946 r. Prezbiterium: ołtarz drewniany wraz z obrazem MB Częstoch.; po bokach obrazy św. Wincentego á Paulo i św. Katarzyny Labouré.

BISKUPICE STARE – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (10.00)

Bud. w XIX w., pośw. 8 grudnia 1954 r.

KUNOWICE – pw. św. Wincentego á Paulo (8.30, 12.30)

Bud. 1985 r., konsekrowany 6 października 1985 r.

RYBOCICE – pw. św. Józefa Oblubieńca (11.00, 16.30 - I sobota miesiąca)

Gotyk, bud. w XV w., przebud. 1774 r., pośw. 22 kwietnia 1946 r.

BISKUPICE NOWE – zaadaptowana świetlica wiejska (11.15)

Od 1990 r.

SŁUBICE– kaplica domowa sióstr

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo – szarytki

ul. Wrocławska 4/9, 69-100 Słubice, tel. 95-758-46-80

Terytorium parafii

Biskupice Nowe, Biskupice Stare, Kunice, Kunowice, Rybocice, Słubice (ul. 1 Maja, ul. Daszyńskiego, ul. Dąbrówki, ul. Folwarczna, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Narutowicza, ul. Niepodległości, ul. Nocznickiego, Os. Słowiańskie, ul. Paderewskiego, Pl. Bohaterów 1-3, Pl. Przyjaźni 1-12, ul. Reja, ul. Rzepińska, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Słowiańska, ul. Sportowa, ul. Strzelecka, ul. Transportowa, ul. Wandy, ul. Wodna, ul. Wrocławska, ul. Żeromskiego, ul. Żwirki i Wigury.), Szosa Rzepińska, Świecko, Zielony Bór

Poprzedni proboszczowie

ks. Edmund Łowiński CM – 13.11.1945 r.

ks. Józef Włodarczyk CM – 16.06.1948 r.

ks. Tadeusz Schweichler CM – 3.03.1958 r.

ks. Joachim Kowalski CM – 2.09.1961 r.

ks. Antoni Tyszka CM – 14.08.1970 r.

ks. Stanisław Matuszewski CM – 21.07.1975 r.

ks. Marian Pawlos CM – 30.07.1981 r.

ks. Czesław Surówka CM – 25.06.1987 r.

ks. Edward Batko CM – 1.07.1989 r.

ks. Aleksander Bandura CM – 29.06.1992 r.

ks. Adam Kaganek CM – 28.06.1998 r.

ks. Andrzej Gerej CM – 4.07.2004 r.

Powołania w parafii

ks. Wacław Walko CM, ks. Antoni Miciak CM, ks. Cezary Kokociński CM, s. Janina Stachowiak CM, s. Bożena Król CM

Wizytacje kanoniczne

1946 r. (ks. Edmund Nowicki), 1956 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1959 r. (bp Jerzy Stroba), 1962 r. (bp Jerzy Stroba), 1970 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1982 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Paweł Socha ), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2003 r. (bp Paweł Socha), 2008 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content