ŚMIESZKOWO pw. św. Andrzeja Apostoła

ks. mgr Janusz SZCZEPKOWICZ (1.08.2013) - proboszcz

ks. kan. mgr Henryk PASTUSZKA (1.08.2013) – emeryt

Liczba wiernych: 1500

Erygowana: 1720 r.

Odpust: 30 listopada

Historia

Początki parafii sięgają 1621 r. Po II wojnie światowej posługę duszpasterską mieszkańcom Śmieszkowa zapewniał najpierw proboszcz ze Sławy. W 1958 r. posługę w parafii rozpoczął pierwszy powojenny proboszcz, ks. Jan Pipusz.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŚMIESZKOWO – pw. św. Andrzeja Ap. (11.00)

Barok, bud. 1621 r., przebud. 1731 r., ponownie przebud. 1991 r. i pośw. 23 października 1981 r. przez bp. Wilhelma Plutę.

ŁUPICE – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (9.30)

Salowy, bud. 1928 r., pośw. 1929 r.

POTRZEBOWO – kaplica pw. MB Różańcowej (8.00)

Zaadoptowana salka katechetyczna,  pośw. 13 maja 1991 r. przez bp. E. Dajczaka.

Terytorium parafii

Łupice, Potrzebowo, Spokojna, Śmieszkowo

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Pipusz – 15.03.1946 r.

ks. Edmund Wasilewski – 15.03.1952 r.

ks. Jan Kowal – 24.12.1952 r.

ks. Stanisław Piątkowski – 2.09.1953 r.

ks. Ildefons Mieczkowski – 02.1955 r.

ks. Tadeusz Golianek – 23.07.1958 r.

ks. Henryk Pastuszka – 1.08.2005 r.

Powołania w parafii

ks. Mieczysław Hofnał, ks. Ludwik Królik, ks. Mieczysław Królik, o. Stanisław Demski CSsR

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1965 r. (bp Ignacy Jeż), 1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Edward Dajczak), 1996 r. (bp Adam Dyczkowski), 2002 r. (bp Paweł Socha), 2008 r. (bp Stefan Regmunt), 2014 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content