SOKOLA DĄBROWA pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ks. lic. mgr Adam Zygmunt LEWANDOWSKI (1.08.2006) - proboszcz

Liczba wiernych: 1150

Erygowana: 1510 r.

Odpust: 15 sierpnia

Historia

Osadnictwo i historia terenu parafii ściśle wiąże się z przybyciem sprowadzonych z klasztoru Bobrilugk na Łużycach Cystersów, którym Władysław Odonic w roku 1232 nadał 500 łanów gruntu w okolicy rzeki Ponikwa. Nadanie to potwierdził Bolesław Pobożny w roku 1259. Zaś Mikołaj, biskup poznański, w roku 1269 nadał cystersom z Łużyc, którzy chcieli założyć opactwo w diecezji poznańskiej, dziesięcinę ze wsi Ząbrsko (Zemsko) oraz 500 łanów koło gaju zwanego Sokola Dąbrowa. Cystersi zakładali i rozwijali miejscowości (Zemsko, Popowo, Stary Dworek, Bledzew, Sokola Dąbrowa, Osiecko, Ponikwa – późn. Nowa Wieś, Goruńsko, Chycina i szereg innych), wznosząc świątynie, budując klasztory i rozwijając kulturę agrarną. Sprawowali równocześnie opiekę duszpasterską i krzewili wiarę katolicką na swoich ziemiach. Pierwsze kościoły zostały przez zakon wybudowane niedługo po objęciu nadanych zakonowi ziem. Parafia w Sokolej Dąbrowie od jej erygowania po dzień dzisiejszy była zawsze katolicka i nigdy nie uległa wpływom reformacji. Ludność zamieszkująca obejmujące ją wsie, w przeważającej większości była wyznania katolickiego, w przeciwieństwie do ościennych miejscowości gdzie mieszkali głównie Ewangelicy.

Duszpasterzami od samego początku aż do końca XVIII w. byli Cystersi z Bledzewa, następnie kapłani Archidiecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej, w końcowym okresie po jej powstaniu duchowni Prałatury Pilskiej (w jurysdykcji Archidiecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej). Po II wojnie światowej parafia znalazła się w obrębie Gorzowskiej Administracji Apostolskiej a ostatecznie w Diecezji Gorzowskiej i po ostatniej reorganizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SOKOLA DĄBROWA – pw. Wniebowzięcia NMP (9.00)

Zbudowany ok. r. 1300 prawdopodobnie z drewna lub o konstrukcji szachulcowej przetrwał do roku 1724. Na jego miejscu w 1847 r. wzniesiono nowy, jednonawowy kościół neogotycki z wieżą na planie czworoboku, zwieńczoną ośmioboczną iglicą, który konsekrował bp poznański Jan Dąbrowski. W prezbiterium świątyni zamontowano ołtarz barokowy przedstawiający Wniebowzięcie NMP, pochodzący ze starego kościoła. 15 lipca 1902 r. Abp Poznański Edward Likowski konsekrował nową, wspartą na czterech kolumnach, mensę ołtarzową wykonaną z piaskowca, ozdobioną marmurowymi płytami wokół podstawy.

NOWA WIEŚ – pw. św. Anny (12.00)

Pierwszy kościół zbudowali Cystersi ok. roku 1300. W 1758 r. rozebrano drewnianą świątynię i staraniem opata bledzewskiego o. Józefa Loki postawiono, w tym samym roku, nowy kościół w stylu późnobarokowym. Na wieży znalazł się m.in. dzwon z poprzedniego kościoła pochodzący z 1523 r. Z czasu fundacji obecnego kościoła pochodzi m. in. ozdobny, barokowy baldachim z miniaturą malatury prezbiterium kościoła (olej na skórze wołowej), eksponowany aktualnie na przedniej bocznej ścianie nawy głównej obok prezbiterium. W zachodniej części nawy głównej krypta grzebalna z wejściem przez właz w posadzce kościoła.

OSIECKO – pw. św. Mikołaja (10.30)

Wzmianka w 1361 r., kościół zbud. 1380 r., gotyk, murowany z granitu i cegły o układzie polskim, przebudowany w XVIII w., pośw. 1946 r.

Terytorium parafii

Dębowiec, Nowa Wieś, Osiecko, Pniewo, Sokola Dąbrowa

Poprzedni proboszczowie

Cystersi z Zemska i Bledzewa – od 1292 r.

ks. Bernhard Ort – 1808 r.

ks. Benedykt Faustman – 1833 r.

ks. Joseph Kirsch – 1835 r.

ks. August Gismann – 1859 r.

ks. Juliusz Franhenberg – 1864 r.

ks. Juliusz Klass – 1866 r.

ks. Adalbert Manthey – 1893 r.

ks. Anaklet Grüse – 1935 r.

o. Zefiryn Tadeusz Włodarczyk OFM Conv. – 1945 r.

ks. Piotr Sąsiadek – 24.08.1946 r.

ks. Franciszek Ptak – 22.03.1971 r.

ks. Jan Górski – 1.06.1978 r.

ks. Stanisław Grudzień – 22.09.1983 r.

ks. Waldemar Majewski – 25.08.1988 r.

ks. Stanisław Stefańczyk – 25.11.1997 r.

Powołania w parafii

ks. Leszek Sikorski, s. Małgorzata Nowakowska SJK

Wizytacje kanoniczne

1960 r. (bp Wilhelm Pluta), 1971 r. (bp Paweł Socha), 1976 r. (bp Paweł Socha), 1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Józef Michalik), 1996 r. (bp Paweł Socha), 2002 r. (bp Edward Dajczak), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content