STARE POLICHNO pw. św. Antoniego

ks. mgr Tomasz DOBROWOLSKI (1.08.2022) - proboszcz

Liczba wiernych: 1560

Erygowana: 18 marca 1957 r.

Odpust: 13 czerwca

Historia

Parafia powstała z wyłączenia Gościnowa i Starego Polichna z parafii Gralewo, a Nowego Polichna (do 1988 r.) i Dobrojewa oraz w 1988 r. Santoka z parafii Lipki Wielkie.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

STARE POLICHNO – pw. św. Antoniego (11.30)

Bud. 1826 r., konstrukcja szachulcowa, gruntownie odnow. w 1958 r., pośw. 26 grudnia 1945 r. Prezbiterium: krzyż z 1990 r., wykon. przez p. Buryło z Przemkowa.

DOBROJEWO – pw. Trójcy Świętej (9.00)

Bud. pocz. XX w., neogotyk, pośw. w 1947 r.

SANTOK – pw. św. Józefa (10.00)

Bud. 1858 r., neogotyk. Powstał w wyniku likwidacji starego kościoła z XVIII w., z racji budowy linii kolejowej Gorzów Wlkp. – Krzyż, po którym pozostała tylko dzwonnica z 1764 r., konstrukcja szachulcowa,  pośw. 26 sierpnia 1945 r.

Terytorium parafii

Dobrojewo, Santok, Stare Polichno

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Kowal – 18.03.1957 r.

ks. Wojciech Gąsior – 29.07.1957 r.

ks. Franciszek Smolarski – 12.10.1959 r.

ks. Józef Wiśniewski – 27.07.1961 r.

ks. Zygmunt Trzeciak – 1.07.1964 r.

ks. Jerzy Wagner – 26.06.1967 r.

ks. Kazimierz Trelka – 7.07.1972 r.

ks. Henryk Jągowski - 17.08.1981 r.

Powołania w parafii

ks. Leszek Honcz, ks. Czesław Więckowski SVD

Wizytacje kanoniczne

1968 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1984 r. (bp Paweł Socha), 1990 r. (bp Józef Michalik), 1997 r. (bp Adam Dyczkowski), 2002 r. (bp Paweł Socha), 2007 r. (bp Paweł Socha), 2013 r. (bp Stefan Regmunt), 2019 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content