STARE STRĄCZE pw. św. Jadwigi

ks. kan. mgr Andrzej NOWAK (1.08.2018) - proboszcz

Liczba wiernych: 1601

Erygowana: 1945 r.

Odpust: 16 października

Historia

Pierwsza informacja o drewnianym kościele pojawiła się w dokumentach już w 1366 r. W późniejszych latach właściciel wsi Balthasar von Rechenberg polecił swojemu nadwornemu duszpasterzowi, Kasparowi Ritschius, stworzenie trwałej, murowanej świątyni. W 1602 r. rozpoczęto budowę kościoła w stylu renesansowym. Pierwotnie był to zbór ewangelicki dla protestantów z Alt Strunz, Merzdorf i Salisch (dawne niemieckie wioski wchodzące w skład Starego Strącza). Po wojnie trzydziestoletniej (1618-48) pomiędzy protestantami a katolikami i zwycięstwie kontrreformacji 16 stycznia 1654 r. świątynia została przekazana katolikom. Taką funkcję pełni do dziś.

Podczas II wojny światowej parafia obsługiwana była przez kapłana ze Sławy. Organizatorem powojennego życia religijnego był o. Chryzostom Szczerbiński, który przybył tu wraz z parafianami ze Stryjówki k. Zbaraża. Kościół parafialny został po II wojnie światowej poświęcony przez abp. Bolesława Kominka 15 sierpnia 1968 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

STARE STRĄCZE – pw. św. Jadwigi (18.00 - sobota, 8.00, 11.00)

Renesans, zbud. w XVI lub na pocz. XVII w. z kamienia polnego i cegły, połączonych zaprawą wapienną. Salowy, z wieżą od zachodu i ryzalitem od południa. W przyziemiu ryzalitu kruchta i zakrystia, na piętrze loża kolatorska. Dach dwuspadowy (na wieży czterospadowy). Wnętrze jednonawowe, czteroprzęsłowe bez wyodrębnionego prezbiterium. Sklepienie kolebkowe z lunetami, a podniebienie pokrywają żebra w sieciowym układzie. Zakrystia i kruchta posiadają sklepienia krzyżowe. Nad zachodnim wejściem umieszczona jest drewniana, muzyczna empora. W ościeżach wewnętrznych drzwi zachodnich dwa piaskowcowe epitafia poświęcone zmarłym dzieciom fundatorów kościoła. Nastawa ołtarzowa z drewna lipowego wyk. po II wojnie światowej w Poznaniu i poświęcona 28 lipca 1963 r. przez bp. Pawła Latuska. W centralnej części drewniana figura patronki parafii. Zabytkowa, drewniana ambona. Na parapecie i balustradzie jej schodów drewniane figury apostołów. Dwie rzeźby z zewnętrznej ściany ambony zostały skradzione podczas włamania do kościoła w 2005 r. Na północnej ścianie kościoła obraz Matki Boskiej „Immaculata”. Na ścianie pomiędzy amboną a obrazem wyk. z piaskowca manierystyczne epitafium Ursuli ur. Niebelschutz (zm.8 października 1610 r., matki fundatorki kościoła). Na ścianie północnej, obok wejścia do zakrystii ołtarz boczny z obrazem św. Józefa (XVIII w.). W zakrystii na ścianie północnej barokowe epitafium wykonane z piaskowca poświęcone Erasmusowi baronowi von Gluck (zm.1731) oraz jego żonie Annie Barbarze ur. von Rechenberg (zm. 1704 r.). Również w zakrystii barokowy konfesjonał zdobiony dwoma scenami z Ewangelii św. Łukasza: „Nawrócona Jawnogrzesznica” oraz „Faryzeusz i celnik”. Na ścianie wschodniej witraże z wizerunkiem św. Franciszka i św. Jadwigi Królowej. W przedsionku wejścia zachodniego ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Dzwony z wyrytą datą 1613 i napisami upamiętniającymi fundatorów kościoła.

KRZYDŁOWICZKI – Eucharystia sprawowana w świetlicy wiejskiej (9.30)

Od 1992 r.

Terytorium parafii

Jutrzenka, Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Przylesie, Stare Strącze

Poprzedni proboszczowie

o. Chryzostom Szczerbiński OFMBern. – 1945 r.

ks. Eugeniusz Ciszewski – 6.09.1959 r.

ks. Józef Linda – 29.08.1965 r.

ks. Stanisław Michalak – 11.07.1970 r.

ks. Stefan Komorowski – 4.07.1971 r.

ks. Władysław Wąchal – 1.07.1977 r.

ks. Czesław Ucieklak – 16.08.1984 r.

ks. Stanisław Jarosz – 1.08.2007 r.

Wizytacje kanoniczne

1955 r. (ks. Andrzej Gromadzki), 1961 r. (bp Wincenty Urban), 1970 r. (bp Bolesław Kominek), 1977 r. (bp Wilhelm Pluta), 1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Edward Dajczak), 1996 r. (bp Adam Dyczkowski), 2002 r. (bp Paweł Socha), 2008 r. (bp Stefan Regmunt), 2014 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content