SULĘCIN pw. św. Henryka

ks. kan. lic. mgr Sławomir PRZYCHODNY (1.08.2020) - proboszcz

ks. Henryk BASIKIEWICZ (26.08.2019) - wikariusz

ks. mgr Waldemar MURACH (26.08.2019) - wikariusz

ks. mgr Szymon KLUJ (25.08.2022) - wikariusz

ks. Jan PODEDWORNY (1.08.2018) - emeryt

Liczba wiernych: 11800

Erygowana: 15 lipca 1862 r.

Odpust: 15 lipca

Historia

Początki parafii sięgają roku 1241. Wtedy to rycerz Mrotsek uzyskał zezwolenie na prowadzenie kolonizacji na terenie dóbr sulęcińskich. Tenże w 1244 r. przekazał miasto zakonowi templariuszy, z prawem patriarchatu nad kościołem. W XIV w. przeszedł na własność joannitów. Oni jednak nie potrafili przeciwstawić się trendom reformacji. Wiele zatem okolicznych miejscowości zostało obsadzonych przez duchownych protestanckich. Natomiast katolicy tworzyli małe, pojedyncze gminy katolickie. Przez następne 300 lat uczęszczali oni na wszelkie nabożeństwa do Neuzelle. Ożywienie nastąpiło dopiero w 1853 r., gdy Sulęcin został objęty posługą katolickiego proboszcza (tzw. misyjnego) rezydującego w Drossen. Powstaje szkoła katolicka. Wskutek szybkiego wzrostu ilości katolików, mocą zalecenia wizytacyjnego z 1870 r., postanowiono przenieść siedzibę parafii z Drossen do Sulęcina. Od 1945 r. parafię zamieszkują Polacy, przybyli z terenów wschodniej Polski.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SULĘCIN – pw. św. Henryka (11.00, 12.00, od VII do VIII tylko 13.00)

Pierwotny kościół jednonawowy z granitowych ciosów, zastąpiony w XIV w. przez murowany kościół gotycki pw. św. Mikołaja. Obecny pw.   św.  Henryka, bud. 1862 r., neogotyk, pośw. 23 czerwca 1862 r.  Prezbiterium: w ołtarzu obraz MB Rokitniańskiej.

OSTRÓW – pw. Narodzenia NMP (11.30)

Bud. XIV w., gotyk, pośw. 14 września 1957 r.

SULĘCIN – pw. św. Mikołaja (7.30, 9.00, 12.00)

Bud. XIII w., gotyk, rozbudowany w XIV w., zniszczony w 1945 r. Po odbudowie w 1951 r. zatracił charakter gotycki, a sklepienie zastąpiono stropem., pośw. 11 listopada 1951 r.

TURSK – pw. św. Stanisława Bpa (9.00)

Zbud. ok. 1862 r., neoromański, z kamienia granitowego, jednonawowy z półkolistą absydą od zachodu, pośw. 9 grudnia 1951 r.

ŻUBRÓW – pw. św. Michała (10.15)

Bud. 1700 r., barok, remontowany w latach 1923-1935, na zewnątrz naroża zdobione lizenami, pośw. 27 października 1957 r.

SULĘCIN – kaplica szpitalna pw. MB Częstochowskiej

Bud. i pośw. 19 lipca 1986 r.

SULĘCIN – kaplica zakonna Sióstr Jezusa Miłosiernego

TURSK – kaplica pw. MB Rokitniańskiej w PDPS (11.30)

Bud. i pośw. 7 grudnia 1993 r.

Zgromadzenie zakonne

Siostry Jezusa Miłosiernego

ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 69-200 Sulęcin

tel. 95-755-27-85, e-mail: siostry.sulecin@interia.pl

Terytorium parafii

Ostrów, Sulęcin, Tursk, Żubrów

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Kupczak – 1945 r.

ks. Andrzej Glapiński – 1947 r.

ks. Stanisław Maślanka – 1949 r.

ks. Mieczysław Brzeziński – 1956 r.

ks. Józef Janicki – 14.08.1974 r.

ks. Franciszek Kornakiewicz – 28.11.1991 r.

ks. Piotr Mazurek – 20.08.1997 r.

Powołania w parafii

ks. Kazimierz Kołwzan, ks. Adam Tuźnik, ks. Tomasz Tarczyński, ks. Emil Tarczyński, ks. Antoni Łatka, ks. Olgierd Banaś, ks. Jan Makowski, ks. Ireneusz Łuczak, ks. Jacek Meczel, ks. Piotr Nowicki, ks. Piotr Bortnik, o. Józef Andruszewski SAC, ks. Paweł Drabko CM, ks. Andrzej Łuczak CM, s. Wiesława Namedyńska CSSF, s. Beata Górska CSSF, s. Elżbieta Barko CSSF, s. Teresa Samordak CSSF, s. Sylwia Kuś CSSF, s. Wioletta Nowak CSSF, s. Dorota Klimanowska CSSF, s. Mariola Kasin CSE, s. Ewa Kwiecińska CFN, s. Katarzyna Guźniczak, s. Elżbieta Nowicka RM

Wizytacje kanoniczne

1962 r. (bp Jerzy Stroba), 1970 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Józef Michalik), 1996 r. (bp Paweł Socha), 2002 r. (bp Edward Dajczak), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content