ŚWIDNICA pw. św. Marcina

ks. mgr Tomasz FILICZKOWSKI (1.08.2020) - proboszcz

Liczba wiernych: 1660

Erygowana: 1357 r.

Odpust: 11 lisatopada

Historia

Pierwsze wiarygodne informacje wymieniające parafię świdnicką pochodzą z dokumentu wydanego 14 stycznia 1376 r. przez kardynała Piotra w Awinionie. W okresie rządów Habsburgów kościół w Świdnicy podupadł. Życie katolickie mieszkańców skupiło się w kościele w Ochli. Msze św. odbywały się sporadycznie z powodu niewielkiej frekwencji, gdyż większość mieszkańców Świdnicy była wyznania protestanckiego.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŚWIDNICA – pw. św. Marcina (12.00)

Gotyk, budowa 1357 r., przebudowa 1576 r., poświęcony 1945 r. gruntowny remont 2014-2015. Prezbiterium: ołtarz z XVIII w., w centrum rzeźba pochodząca z 1735 r., przedstawia MB Niepokalanie Poczętą, a nad nią św. Marcin. Ołtarz boczny barokowy z 1736 r., w centrum figura MB – Oblubienicy Ducha Świętego z XIII w.

PIASKI– pw. MB Rokitniańskiej (10.30)

Bud. w latach 1990-93, poświęcony 28 marca 1983 r.

ŚWIDNICA – pw. NMP Królowej Polski (9.15)

Poprotestancki, budowa XVIII w., poświęcenie 12 czerwca 1949 r.

Terytorium parafii

Piaski, Świdnica

Poprzedni proboszczowie

ks. Władysław Terlikowski – 15.11.1945 r.

ks. Edward Kornaus – 7.08.1974 r.

ks. Czesław Kroczak – 27.08.1991 r.

ks. Adam Palczak – 22.08.1995 r.

ks. Andrzej Pomietło – 02.08.1996 r.

ks. Robert Tomalka – 17.12.2011 r.

Powołania w parafii

ks. Antoni Olichwer, s. Małgorzata Zwardoń SJK

Wizytacje kanoniczne

1962 r. (bp Wilhelm Pluta), 1987 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Edward Dajczak), 2001 r. (bp Adam Dyczkowski, 2006 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2018 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content