SZCZANIEC pw. św. Anny

ks. mgr Dariusz SIEK SDB (27.03.2021) - proboszcz

ks. mgr Stanisław RĘBELIŃSKI SDB (1.08.2021) - jur.

Liczba wiernych: 3250

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 26 lipca

Historia

Początki parafii sięgają II poł. XII w. Pierwszy kościoł prawdopodobnie był drewniany, nie przetrwał jednak do naszych czasów. Do poł. XVII w. parafia należała do diecezji poznańskiej, do archidiakonatu pszczewskiego, a z chwilą powstania dekanatów w XIII w. do dek. świebodzińskiego. W wyniku haseł religijnych Marcina Lutra i postępów reformacji osłabia się katolicyzm na terenie parafii. W 1538 r. właściciele Szczańca wraz z wiernymi przechodzą na luteranizm. Około 1570 r. zostaje wzniesiony obecny kościół w stylu gotyckim. Wskutek rozwoju akcji kontrreformacyjnej katolicy odzyskali na kilka lat (1628-34) swój kościół, odprawiając w nim Msze św. i nabożeństwa katolickie. Dalsze wydarzenia wojny trzydziestoletniej i przemarsz wojsk szwedzkich spowodowały powrót protestantyzmu, a tym samym ponowne przejęcie kościoła przez przedstawicieli tego wyznania. Dopiero pokój westfalski (1648 r.) ponownie przywrócił i umożliwił wznowienie parafii katolickiej. Z chwilą restytucji katolicyzmu parafia przechodzi pod jurysdykcję biskupów wrocławskich. W 1654 r. do parafii w Szczańcu przyłączono cztery kościoły filialne: Wolimierzyce, Dąbrówkę Małą, Kiełcze i Myszęcin. Proces rekatolicyzacji parafii przebiegał z wielkimi trudnościami, gdyż protestantyzm zakorzenił się głęboko, szczególnie wśród właścicieli Szczańca. Oni to, szczególnie po układzie z Habsburgami w 1686 r., pragnęli - licząc na poparcie władzy politycznej nieprzychylnej katolicyzmowi - przywrócić protestantyzm. Wiek XVIII - to czas upadku życia religijnego i dechrystianizacji parafii. Dopiero w 1945 r. świątynie tej parafii powróciły do kościoła katolickiego. Stało się to z chwilą przybycia do Szczańca i okolicznych miejscowości ludności polskiej z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej i innych rejonów Polski.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SZCZANIEC – pw. św. Anny (8.00, 11.00)

Gotyk, jednonawowy, trójprzęsłowy, ze sklepieniem gwiaździstym. Spłonął w 1825 r., odbudowany przez protestantów. Prezbiterium: ołtarz gł. drewniany; obraz olejny św. Anny, 1963 r.

KUPIENINO – pw. Świętej Rodziny (9.30)

Bud. 1832 r., późnoklasycystyczny, salowy, z wieżą od zachodu, pośw. 15 kwietnia 1948 r.

KUPIENINO – pw. św. Henryka

Bud. 1670 r., pośw. XVII w.

MYSZĘCIN – pw. MB Królowej Polski (9.30)

Pierwszy kościół zbud. w XIII w. Obecny zbud. w 1668 r. W latach 1654-1738 Myszęcin był samodzielną parafią. Pośw. 15 sierpnia 1945 r.

OJERZYCE – pw. św. Jana Chrzciciela (11.00)

Bud. w 1670 r., przebud. 1910 r., konstrukcja szachulcowa, pośw. 26 maja 1946 r.

RZECZYCA – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (8.00)

Pierwszy drewniany wzmian. w 1670 r., pośw. w 1687 r.,  Obecny kościół późnoklasycystyczny zbud. w 1834 r. na miejscu dawnego, salowy.

WILENKO – kaplica pw. Przenajdroższej Krwi Jezusa (12.30)

Bud. w 1934 r., pośw. w 1946 r.

Zgromadzenie zakonne

Towarzystwo św. Franciszka Salezego – salezjanie

Terytorium parafii

Kupienino, Myszęcin, Myszęcinek, Ojerzyce, Rzeczyca, Szczaniec, Wilenko, Wityń

Poprzedni proboszczowie

ks. Piotr Zawora – 1945 r.

ks. Zygmunt Malich – 1953 r.

ks. Jan Pipusz – 1956 r.

ks. Ryszard Król – 1961 r.

ks. Stanisław Wagner – 22.03.1971 r.

ks. Jan Kłoczko SDB – 3.08.1976 r.

ks. Tadeusz Żebrowski SDB – 1.08.1985 r.

ks. Krzysztof Łada SDB – 15.08.1991 r.

ks. Stanisław Pikor SDB – 1.08.2005 r.

ks. Krzysztof Oleszkiewicz SDB - 29.06.2014 r.

Powołania w parafii

ks. Władysław Pawlik, ks. Stanisław Wencel, ks. Antoni Balcerzak SDB, ks. Jarosław Koral SDB, o. Cezary Iwanowski SAC, s. Danuta Kupczak RM, s. Adela Rajska MMP

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1967 r. (bp Ignacy Jeż), 1974 r. (bp Paweł Socha), 1979 r. (bp Wilhelm Pluta), 1987 r. (bp Józef Michalik), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content