SZLICHTYNGOWA pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Zob. parafia Zamysłów

ks. Jan SOBOLEWSKI (1.08.2018) - proboszcz

Liczba wiernych: 2750

Erygowana: 1 lipca 1923 r.

Odpust: 14 września

Historia

Miasto zostało założone w 1644 r. na terenie wsi Górczyny, będącej własnością rodziny Szlichtyngów. Ludność zamieszkująca te tereny, w większości była wyznania ewangelickiego. Zbudowany w 1645 r. zbór dopiero po II wojnie światowej, gdy ludność niemiecka opuściła ten teren, został w dniu 28 sierpnia 1946 r. przekazany przez Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu w zarząd i użytkowanie parafii w Zamysłowie. Po wyremontowaniu został poświęcony w 1947 r. Do tego czasu wszystkie nabożeństwa odbywały się w wybudowanej przez mniejszość katolicką w 1932 r. kaplicy pw. Matki Bożej Bolesnej. Ze względów duszpasterskich, dekretem bp. W. Pluty z dnia 26 kwietnia 1974 r. przeniesiono siedzibę parafii Zamysłów do Szlichtyngowej. 14 kwietnia 1995 r. spłonął zabytkowy (wnętrze późnorenesansowe i barokowe) kościół parafialny zbud. w 1645 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SZLICHTYNGOWA – pw. Podw. Krzyża Świętego (8.00, 11.00, 17.00 - od IX do V, 18.00 - od VI do VIII)

SZLICHTYNGOWA – kaplica pw. MB Bolesnej

Barok, bud. i pośw. 1932 r.

Terytorium parafii

Dryżyna, Górczyna, Puszcza, Szlichtyngowa, Wyszanów

Poprzedni proboszczowie

ks. Karol Rohloff – 1.11.1934 r.

ks. Jan Kowal – 20.10.1956 r.

ks. Henryk Szymusik – 18.03.1957 r.

ks. Tadeusz Jaszkiewicz – 4.04.1962 r.

ks. Antoni Orłowicz TS – 14.04.1964 r.

ks. Józef Król – 1.07.1964 r.

ks. Jan Pawlik – 30.06.1972 r.

ks. Adam Palczak – 1.07.1974 r.

ks. Antoni Łatka – 22.08.1995 r.

Wizytacje kanoniczne

1979 r. (bp Paweł Socha), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Adam Dyczkowski), 2005 r. (bp Edward Dajczak), 2010 r. (bp Paweł Socha), 2016 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content