SZPROTAWA pw. św. Andrzeja Apostoła

ks. prałat kan. Ryszard GRABARSKI (2.08.2021) - proboszcz

ks. mgr Tomasz DRAGAŃCZUK (25.08.2022) - wikariusz

ks. kan. Leon ANDRYS (1.08.2016) – emeryt

Liczba wiernych: 1350

Erygowana: 24 czerwca 1980 r.

Odpust: 30 listopada

Historia

W czasie II wojny światowej kościół św. Andrzeja został zdewastowany. Początkowo służył jako magazyn na mydło, a potem Rosjanie urządzili w nim stajnię dla koni. Po wojnie stał się filią parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie. Od lipca 1972 r. posługę duszpasterską pełnił tu ks. Cz. Marusak, który po utworzeniu samodzielnej parafii został jej pierwszym proboszczem.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

SZPROTAWA – pw. św. Andrzeja Ap. (8.00, 9.30, 11.00)

Romański, bud. 1230 r., pośw. 1947 r. Prezbiterium: tryptyk z XVI w. przedstawiający sceny z życia Pana Jezusa i Matki Bożej (szkoła Mistrza ołtarza z Gościeszowic).

SZPROTAWA – kaplica cmentarna, ul. Polna 5

Terytorium parafii

Szprotawa (ul. 1 Maja, ul. Andersa, ul. Chopina, ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Jagiełły, ul. Jedności Kl. Robotniczej, ul. Kilińskiego, ul. Małomicka, ul. Orzeszkowej, ul. Partyzancka, ul. Podgórna od nru 15 do końca, ul. Polna, ul. Poniatowskiego, ul. Sawickiej, ul. Sobieskiego 20-59, ul. Wojska Polskiego, ul. Wolności, ul. Wróblewskiego, ul. Zamkowa).

Poprzedni proboszczowie

ks. Czesław Marusak – 2 4.06.1980 r.

ks. Leon Andrys – 25.08.1993 r.

ks. Ryszard Walner - 1.08.2016 r.

Powołania w parafii

ks. Jan Poleszczuk, o. Andrzej Uruski SDS

Wizytacje kanoniczne

1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Adam Dyczkowski), 1998 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r, (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content