TRZEMESZNO LUBUSKIE pw. Matki Bożej Królowej Polski

ks. kan. mgr Adam WIJATKOWSKI (1.08.2006) - proboszcz

Liczba wiernych: 1791

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 3 maja

Historia

Parafia katolicka istniała prawdopodobnie już na przełomie XIII i XIV w. Wzmianki pochodzą z 1510 r. Pierwszy kościół w tej parafii był budowany na przełomie XIII i XIV w. Zbudowany był z drewna, kryty gontem. Został on rozebrany w 1854 r. Na początku reformacji przeszedł w ręce protestantów. Stan taki trwał do 1945 r. Po wojnie na terenie parafii zamieszkali Polacy przesiedleni z wschodniej Małopolski, szczególnie z Buczacza, Bucniowa, Podzameczka, Horodnicy i innych miejscowości województwa tarnopolskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Władysław Sygnatowicz, który przyjechał tu wraz z większością swoich parafian i trzema siostrami zakonnymi (Służebniczki NMP). Siostry opuściły parafię w 1958 r. Z terenu ówczesnej parafii powstały do dziś cztery samodzielne parafie: Lubniewice, Łagów, Sieniawa Lub. i Templewo.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

TRZEMESZNO LUB. – pw. MB Królowej Polski (8.00, 11.30)

Zbud. 1866 r., w stylu neogotyckim, pośw. 25 listopada 1945 r. Prezbiterium: figura MB, wyk. koniec XIX w., przywieziona po wojnie z terenów wschodnich z parafii Buczacz; obok mniejsze figury św. Stanisława Kostki i św. Franciszka.

GLISNO – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (10.00)

Wzmian. w 1421 r., pierwotny kościół z 1677 r., obecny bud. 1837 r. przez ówczesnego właściciela majątku, Żyda Mojżesza Henocha, pośw. 23 czerwca 1946 r.

GROCHOWO – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (13.00)

Wzmian. w 1497 r., na miejsce dawnego kościoła z 1626 r. zbud. nowy w 1888 r., odbudowany w 1981 r., w ołtarzu krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego przywieziony z Buczacza, poch. z XVIII,  kościół pośw. 27 września 1981 r.

Terytorium parafii

Glisno, Grochowo, Trzemeszno Lub.

Poprzedni proboszczowie

ks. Władysław Sygnatowicz – 8.11.1945 r.

ks. Franciszek Jędrkiewicz – 12.07.1949 r.

ks. Paweł Styszko – 7.05.1951 r.

ks. Stanisław Kotarski – 9.10.1951 r.

ks. Stanisław Piątkowski – 5.12.1952 r.

ks. Wojciech Gąsior – 3.02.1953 r.

ks. Teodor Jankowiak – 31.07.1957 r.

ks. Alojzy Wyciślik – 26.10.1967 r.

ks. Franciszek Pochwała – 25.09.1969 r.

ks. Stefan Dolny – 20.09.1979 r.

Powołania w parafii

ks. Stanisław Milczanowski, ks. Grzegorz Chojnacki, ks. Kazimierz Małżeński CM, s. Beata Mazur SJK

Wizytacje kanoniczne

1956 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1962 r. (bp Jerzy Stroba), 1970 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Józef Michalik), 1996 r. (bp Paweł Socha), 2002 r. (bp Edward Dajczak), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content