WAWRÓW pw. św. Józefa Rzemieślnika

ks. kan. mgr Andrzej KOŁODZIEJCZYK (1.08.2013) - proboszcz

Liczba wiernych: 2000

Erygowana: 22 listopada 1999 r.

Odpust: 1 maja

Historia

Wieś Wawrów po raz pierwszy pojawia się w źródłach historycznych z 1319 r. w związku z przekazaniem przez księcia pomorskiego Wratysława (Warcisława IV) praw patronackich i dochodów ze wsi Lauretinstorpe (Lorenzdorf – Wawrów) rodzinie Horker. Wiadomo, że od drugiej połowy XIV w. do początku XV w. grunty wsi były sukcesywnie wykupowane przez władze miasta Landsberg an der Warthe. Przez kolejne stulecia wieś rozwijała się, do 1939 r. zamieszkiwali ją zamożni chłopi. Źródła od 1319 r. wymieniają także miejscowy kościół. Po II wojnie światowej kościół przejęła jako swoja filię gorzowska parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W roku 1999 przy kościele erygowano samodzielny wikariat pw. św. Józefa Rzemieślnika, który wkrótce przekształcono w parafię.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

WAWRÓW – pw. św. Józefa Rzemieślnika (9.00, 12.15, 13.30 - od IX do V, 18.00)

Pierwsza wzmianka o kościele bud. z ciosów i polnych kamieni poch. z 1490 r. Obecny kościół bud. w XVII w., romański, pośw. 23 września 1945 r.

CZECHÓW– pw. NMP Królowej Polski (10.30)

Postawiony w 1850 r. na miejsce szachulcowego z XVIII w., przebud. w latach 1960-1970, pośw. 2 maja 1946 r.

GORZÓW WLKP. – kaplica w zakładzie karnym (15.15 - sobota)

Terytorium parafii

Czechów, Wawrów

Poprzedni proboszczowie

ks. Andrzej Lubański – 22.11.1999 r.

ks. Waldemar Sołtysiak – 28.01.2004 r.

ks. Władysław Tasior – 1.08.2006 r.

ks. Stanisław Szura – 1.08.2012 r.

Wizytacje kanoniczne

2001 r. (bp Paweł Socha), 2006 r. (bp Edward Dajczak), 2012 r. (bp Stefan Regmunt). 2019 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content